Rozwijamy talenty i pasje uczniów

Wszystkie cele postawione przed społecznością gimnazjalną zmierzają do kształtowania osobowości wszechstronnie przygotowanego młodego człowieka, zdolnego do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia. Trzy lata pobytu w naszym gimnazjum, to nie tylko nauka, pogłębianie wiedzy, realizacja podstawy programowej, lecz rozwój kompetencji naukowych, językowych, rozwój zdolności artystycznych i sportowych. Pogłębianie pasji uczniów.
W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka każdy uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju, zgodnie z nakreśloną myślą przewodnią szkoły: „Każdy uczeń ma prawo do sukcesu”. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju zachęcając ich do zwiększania wysiłków.

Nauczyciele, świadomi nakreślonych przez społeczność celów: nadrzędnego, celów szczegółowych oraz myśli przewodniej, wspierają uczniów na każdym etapie jego rozwoju. Wzbogacamy się czerpiąc z tego rozwoju wiele radości.
Efekty tej świadomej współpracy uczniów i nauczycieli są wymierne. Z roku na rok uczniowie zdobywają czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
Z każdego sukcesu cieszymy się wszyscy. Każdy z nich promujemy na Tablicy Primus Inter Pares oraz w prasie lokalnej, na stronie www.gimnazjum.radzionkow.pl oraz na Facebooku ( strona szkolna i miejska). Organizujemy wystawy prac uczniów, zachęcamy do udziału w koncertach, akademiach i programach artystycznych przygotowywanych dla środowiska.

Cel nadrzędny Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka:

Szkoła pobudza ucznia Gimnazjum do poszukiwania własnego miejsca  świecie 
poprzez rozbudzanie tożsamości regionalnej 
i patriotyzmu oraz kształtuje umiejętność współpracy i rozwijania pozytywnych kontaktów interpersonalnych

oraz cele szczegółowe:
 • Wychowanie przez naukę
 • Wychowanie ekologiczne
 • Wychowanie w duchu europejskim:
 • Wychowanie przez sztukę
 • Wychowanie przez PRACĘ DLA INNYCH
 • Ceremoniał szkolny,  wychowanie patriotyczne i kultywowania tradycji regionu
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Bezpieczna i Przyjazna Szkoła
 • WSPIERANIE uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  - Praca z uczniem słabym
  - Praca z uczniem zdolnym

W Galerii znajdziecie zdjęcia ilustrujące różnorodne formy aktywności i pasje realizowane przez uczniów naszej placówki.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.