KOMUNIKAT dyrektora szkoły

Dyrekcja Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie przypomina, że w związku ze zmianą druku legitymacji szkolnej konieczne jest dopisanie na dotychczas wydanych legitymacjach nr PESEL i opieczętowania pieczęcią szkoły.
Wpisu dokonuje tylko osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

W związku z powyższym uczniowie, którzy jeszcze nie mają wpisanego na legitymacji Nr PESEL proszeni są o niezwłoczne dostarczenie legitymacji do sekretariatu szkoły.

Legitymacja bez Nr PESEL NIE upoważnia do korzystania z ulg!

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.