III Śląski Kongres Oświaty w Katowicach

8 nauczycieli naszej placówki wzięło udział w trwającym w dniach 22 i 23 września III Śląskim Kongresie Oświaty na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
III Śląski Kongres Oświaty był wspólnym przedsięwzięciem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera Po ubiegłorocznym sukcesie wydarzenie doczekało się kolejnej edycji, której hasłem jest „Twórcza szkoła – twórczy nauczyciel – twórczy uczeń”. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość udziału w licznych seminariach, wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach skoncentrowanych na wzbogaceniu umiejętności śląskiej kadry pedagogicznej.
Nauczyciele Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka wzięli udział w następujących warsztatach, panelach i seminariach: „Czy różnorodność może być sposobem ochrony tego co możliwe, czyli o rozproszonej istocie wychowania" Tutoring; Edukacja, która może zmienić życie. „Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym, w rodzinie”; „Mediacje rówieśnicze”; „Pedagog szkolny jako mediator w konflikcie rodzinnym”; „Działalność Szkolnego Ośrodka Mediacji na przestrzeni 2 lat – problemy, korzyści, zaskakujące doświadczenia wynikające z pracy  młodzieży w szkolnym ośrodku i humorystyczne sytuacje w tle”; „Szkoła to teatr. Wystąpienia publiczne nauczyciela, dyrektora. Sztuka wystąpień publicznych i współpracy z mediami”

 

 

 

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.