Program CEO - Młodzi głosują

Młodzi Głosują – kolejna edycja Programu CEO

 Uczniowie Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka wzięli udział  w kolejnej edycji Programu Młodzi głosują, którego inicjatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Prezydium Rady Młodzieży, pod opieką mgr Izabeli Leńdźwa – nauczycielki geografii i Wiedzy o Społeczeństwie oraz opiekunki Rady Młodzieży, mgr Barbary Skiba, przygotowało i zrealizowało szkolne wybory parlamentarne, poprzedzające zbliżające się wybory, w dniu 25.10.2015r.

Projekt towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od roku 1995. W młodzieżowych wyborach parlamentarnych w 2011 roku uczestniczyło 1072 szkół, a głosowało ponad 200 tysięcy uczniów. W projekcie Młodzi głosują uczestniczyło dotąd prawie 2,5 miliona uczniów z całej Polski. Projekt uzyskał poparcie środowisk społecznych, a o jego efektach niejednokrotnie informowały media. 

Program Młodzi głosują jest się niezwykle interesującą lekcją demokracji, dobrą okazją do udziału w zajęciach dotyczących wyborów politycznych, a przede wszystkim - doskonałą nauką podejmowania decyzji w sprawach publicznych.

Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

• dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów,

• zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych. 

Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską.

W trakcie udziału w projekcie Młodzi głosują uczniowie:

• zdobywają wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, uprawnień parlamentu europejskiego

• zdobywają doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla dobra publicznego;

• poznają znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i prawa z niego wynikające;

• podczas debat, poprzedzających głosowanie, wypowiadają się na ważne tematy dla naszego kraju oraz wspólnoty europejskiej;

• sami przygotowują i przeprowadzają w szkole wybory, poznając w praktyce ich zasady i znaczenie.

 

Projekt Młodzi głosują nie jest agitacją polityczną - zależy nam wyłącznie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

 

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.