Dyrektor szkoły informuje - Konsultacje i szkolenie dla rodziców

27 października - zgodnie z harmonogramem zawartym w Informatorze Szkolnym 2015/2016 -
o 17.00 odbędą się KONSULTACJE dla rodziców. Do dyspozycji rodziców będą wszyscy nauczyciele oraz pedagog szkolny i dyrekcja szkoły.

W tym samym dniu - 27.10.2015r., o godzinie 16.15 ( sala multimedialna szkoły)odbędzie się warsztatowe szkolenie dla rodziców w ramach realizowanego przez szkołę zintegrowanego programu profilaktycznego "Archipelag skarbów".
Pełną informację znajdziecie Państwo poniżej ( Zarządzenie dyrektora ) oraz w artykule na tej stronie
( w aktualnościach - tytuł: "Szkolne Dni Profilaktyki Archipelag skarbów - zintegrowany program profilaktyczny zrealizowany wśród uczniów klas II i III)

 

ZARZĄDZENIE Dyrektora szkoły 22/2015 z dnia 21.10.2015r. w sprawie spotkań z rodzicami

Zgodnie z terminarzem spotkań zawartym w Informatorze na rok szkolny 2015 /  2016
Dyrektor Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka zarządza, co następuje:

§ 1.

      1.     W dniu 27 września 2015 r. ( wtorek) o godz. 1700  odbędą się w szkole  konsultacje dla rodziców.
2.     Podczas konsultacji zainteresowani rodzice zostaną poinformowani o postępach nauce.

§ 2. 

Na godzinę1615 zapraszam do sali multimedialnej Prezydium Rady Rodziców, trójki klasowe rodziców oraz wszystkich innych zainteresowanych rodziców na spotkanie  i szkolenie w ramach programu „Archipelag Skarbów”

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka.     

 

 

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.