Posiedzenia szkoleniowe Rady Pedagogicznej

27 października Rada Pedagogiczna uczestniczyła w dwóch posiedzeniach szkoleniowych.
Pierwsze związane było z realizowanym przez szkołę Zintegrowanym Programem Profilaktycznym "Archipelag skarbów", którego autorem jest dr Szymon Grzelak – teoretyk i praktyk pedagogiczny. Program obejmuje profilaktykę przeciwalkoholową, przeciwnarkotykową, profilaktykę ryzykownych zachowań seksualnych oraz zapobieganie depresji wśród młodzieży.


Prowadzący szkolenie podzielili się z nauczycielami wnioskami wynikającymi z ewaluacji spotkań z młodzieżą naszej placówki, które odbyły się 19 i 20 października. Informacje przekazane na temat programu oraz zajęcia warsztatowe po raz kolejny utwierdziły nauczycieli o słuszności nadrzędnych celów wychowawczych, jakimi kieruje się nasza placówka w procesie kształtowania naszych podopiecznych - wychowanie poprzez wartości, wzorce osobowe oraz pracę dla innych.

Drugie posiedzenie Rady Pedagogicznej związane było z dostosowaniem warunków na Egzaminie Gimnazjalnym uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz szczegółowym zapoznaniem się z procedurami egzaminacyjnymi.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.