Integracja i profilaktyka

NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA CZYLI GIMNAZJALISTĄ BYĆ...
Tradycją naszego Gimnazjum stały się integracyjne spotkania pierwszoklasistów ze specjalistami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Radzionkowie. We wrześniu, podczas czterogodzinnych warsztatów, zaprzyjaźnione z naszą szkołą psycholożki mgr Joanna Markefka i mgr Magdalena Pietrzyk oraz pedagog mgr Lidia Rekus starały się pokazać młodym ludziom, czym jest zgrany zespół klasowy, jak ważne jest odkrywanie indywidualnych zdolności i dzielenie się swoją wiedzą i talentem z innymi.

Celem zajęć było także utrwalenie podstawowych zasad dobrej komunikacji, zasad zachowania oraz kształtowanie postawy szacunku i właściwie rozumianej solidarności i odpowiedzialności za siebie samego i rówieśników.

Spotkanie z nadkomisarzem Sebastianem Koreckim z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach odbyło się 21.09.br i również dedykowane zostało uczniom klas I. Celem akcji profilaktycznej „Bezpieczne Gimnazjum” było zmobilizowanie młodzieży do bardziej świadomego przestrzegania prawa i unikania sytuacji mających przejaw demoralizacji tj. popełnianie przestępstw i wykroczeń, wagary, korzystanie z dopalaczy, stosowanie przemocy w kontaktach rówieśniczych lub w cyberprzestrzeni.

Dziękuję Wam drodzy pierwszoklasiści za udział w zajęciach, za zaangażowanie i postawę godną gimnazjalisty. Jestem z was dumna!!

Serdeczne podziękowania dla prowadzących zajęcia- liczę na dalszą, tak miłą i owocną współprace


pedagog szkolny, mgr Patrycja Słupik

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.