15 uczniów w II etapie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych !

Zakończyły się zmagania I etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Nad organizacją i przebiegiem tego etapu Konkursów Przedmiotowych ze wszystkich przedmiotów zgłoszonych do udziału ( język polski, język angielski, język niemiecki, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka, fizyka, chemia) czuwał dyrektor szkoły, mgr Marek Napieraj. Szkolny etap Konkursów Przedmiotowych 2015/2016 został bardzo sprawnie zorganizowany i przeprowadzony.

Zmagania konkursowe przebiegały zgodnie z przepisami prawa. Nic nie zakłóciło ich przebiegu.

W sumie, w konkursach przedmiotowych I etapu wzięło udział 138 uczniów klas I, II i III Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka.

Do weryfikacji w  Kuratorium Oświaty przesłano prace 15, niżej wymienionych uczniów, którzy w I etapie  konkursów przedmiotowych uzyskali co najmniej  51 punktów, co stanowi  85% punktacji:

język polski:

Lisińska Agnieszka II b, nauczyciel prowadzący mgr Joanna Bojczyk
Olejnik Julia II b ,
nauczyciel prowadzący mgr Joanna Bojczyk

Hajda Mateusz III a , nauczyciel prowadzący mgr Joanna Bojczyk

Niewiadomski Bartosz III a, nauczyciel prowadzący mgr Joanna Bojczyk

Potempa Agnieszka III a , nauczyciel prowadzący mgr Joanna Bojczyk

Szopa Natalia III b , nauczyciel prowadzący mgr Bogusława Klimczok

matematyka:

Leciej Michał kl. III c, nauczyciel prowadzący mgr Zbigniew Gut

język angielski:
Janowska Natalia II b, nauczyciel prowadzący mgr Sylwia Piekarczyk
Cieśla Grzegorz – III a,
nauczyciel prowadzący mgr Agnieszka Jochlik

Hajda Mateusz – III a, nauczyciel prowadzący mgr Agnieszka Jochlik

Porwolik Dominika III a, nauczyciel prowadzący mgr Sylwia Piekarczyk
Mania Zuzanna – III b,
nauczyciel prowadzący mgr Agnieszka Jochlik

Kobek Bogna – III d, nauczyciel prowadzący mgr Agnieszka Jochlik

język niemiecki:

Alan Różycki kl. III d - nauczyciel prowadzący mgr Mirosława Wojtas

Marcel Gacki Martin kl. I b - nauczyciel prowadzący mgr Mirosława Wojtas


Już dziś wiemy, że wszystkie prace uczniów zostały zweryfikowane pozytywnie, co oznacza, że 15 wyżej wymienionych uczniów zakwalifikowało się do II etapu.

Serdecznie GRATULUJEMY uczniom i nauczycielom, życząc sukcesów w kolejnych etapach konkursów przedmiotowych.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.