Zarządzenie 11/2015/16 dyrektora szkoły; WYWIADÓWKI, KONSULTACJE, SZKOLENIE dla Rodziców uczniów klas III

- 17 maja 2016r. ( wtorek) o godz. 17.00 odbyły się wywiadówki i konsultacje dla rodziców uczniów klas I, II i III

- 17 maja o godz.16.00 w sali multimedialnej - odbyło się szkolenie na temat naboru elektronicznego dla rodziców uczniów klas III. Spotkanie prowadziły nauczycielki informatyki, mgr Bogumiła Słupik i mgr inż. Aldona Socha

Podczas spotkań nauczycieli z rodzicami przekazane zostały informacje o osiągnięciach uczniów oraz propozycjach ocen końcoworocznych z poszczególnych przedmiotów i za zachowanie.
Przekazano również informację o zamiarze wprowadzenia Dziennika Elektronicznego w roku szkolnym 2016 - 2017
Nauczyciele przekazali również informacje na temat terminów wystawiania ocen oraz terminów składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe. Szczegóły w Zarządzeniu dyrektora poniżej.

ZARZĄDZENIE dyrektora szkoły nr 11/2016- POBIERZ

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.