Wizyta uczniów Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Boguszowie - Gorcach – mieście partnerskim Radzionkowa.

Uczniowie Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie po raz kolejny wzięli udział w wymianie młodzieżowej, w ramach partnerstwa miast Radzionkowa i Boguszowa – Gorców. W ramach wizyty, która miała miejsce w dniach 9, 10 i 11 maja,  gimnazjaliści obu miast zrealizowali 2 projekty: historyczny ( konkurs wiedzy „Zachować dla pokoleń” oraz udział w uroczystościach miejskich, związanych z 1050 rocznicą Chrztu Polski; Droga Krzyżowa Górniczego Trudu) oraz wolontariacki - wizyta w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sobiecinie, gdzie podopiecznym ośrodka  uczniowie z Radzionkowa zaprezentowali specjalnie przygotowany program artystyczny w gwarze śląskiej, połączony z poczęstunkiem (kołocz radzionkowskich piekarzy).
Radzionkowskich uczniów gościli koledzy z Boguszowa w swoich rodzinnych domach. Młodzież integrowała się również podczas wspólnych wycieczek, (wjazd i zjazd wyciągiem w Dzikowcu, zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycach, Jedlina Zdrój – Czarodziejskie Liny, Stara Kopalnia / Explorer Park), grillowego spotkania w Dzikowcu oraz na lekcjach w Gimnazjum nr 1. Młodzież spotkała się również z Burmistrzem miasta Boguszów – Gorce, podczas którego przekazała pozdrowienia od Burmistrza Radzionkowa.

Wyjazd uczniów naszej placówki do miasta partnerskiego sfinansował Urząd Miejski w Radzionkowie, przy wsparciu Rady Rodziców Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka.
Kolejne spotkanie młodzieży odbędzie się w maju 2017 roku w Radzionkowie.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.