Dzień Pierwszoklasisty 2016

27 września 2016 roku był szczególny w życiu Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie, ponieważ uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do grona społeczności gimnazjalnej.
Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły pierwszoklasiści przystąpili do ceremoniału ślubowania. Prowadzeni przez swoich starszych kolegów z Prezydium Rady Młodzieży, złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły.

Dyrektor, mgr Marek Napieraj w swoim wystąpieniu powołał się na etos Patrona, Ojca Ludwika Wrodarczyka i wartości, które przyświecają społeczności szkolnej w procesie dorastania i poznawania świata.
Drugim etapem obchodów Dnia Pierwszoklasisty były integracyjne gry i zabawy oraz prezentacje poszczególnych zespołów klasowych, przygotowane przez najmłodszych pod kierunkiem wychowawców klas.
Spotkanie to przebiegało w pogodnej atmosferze i mimo rywalizacji klas przyniosło uczestnikom jak i organizatorom wiele radości i satysfakcji. Rywalizacja zakończyła się sukcesem klasy I d oraz pozostałych klas, które - dzięki ogromnemu zaangażowaniu - zdobyły równorzędne, drugie miejsca.
Rada Młodzieży przygotowała uczestnikom dyplomy oraz słodkie niespodzianki.

Na zakończenie spotkania uczniowie usłyszeli słowa z-cy dyr. Weroniki Sitarz, na które czekali cały dzień:  "Od tej pory jesteście pełnoprawnymi członkami społeczności Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie".
Oczywiście ukoronowaniem Dnia Pierwszoklasisty było wykonanie pamiątkowych zdjęć.

Dziękujemy Prezydium Rady Młodzieży i jej opiekunce, mgr Barbarze Skiba, Radzie Rodziców oraz wychowawcom klas pierwszych za przygotowanie i realizację Dnia Pierwszoklasisty.

Wtorkowe uroczystości mogły być również zrealizowane dzięki uczestnictwu naszej szkoły w Ogólnopolskim Programie"Bezpieczna+” - Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

Zapraszamy do Galerii zdjęć na naszej stronie www.gimnazjum.radzionkow.pl oraz na stronie facebookowej naszej szkoły.

zastępca dyrektora, mgr Weronika Sitarz

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.