KONKURS SZKOLNY "W POSZUKIWANIU ŚWIADKA HISTORII" - spotkanie z organizatorami

Wszyscy uczniowie Gimnazjum spotkali się 14 lutego z organizatorami KONKURSU SZKOLNEGO "W POSZUKIWANIU ŚWIADKA HISTORII", które odbyło się w Centrum Kultury "Karolinka".
Przedstawiciele organizatorów konkursu udzielili pełnej informacji o zasadach i regulaminie, a także zaprezentowali dwa przykłady zarejestrowanych wspomnień na temat czasów II wojny światowej na Śląsku oraz chodzenia na tzw Zolyty.

Poniżej prezentujemy fragmenty regulaminu. Szczegóły można znaleźć na stronie

http://www.deportacje45.pl/article/96/konkurs_szkolny_w_poszukiwaniu_swiadka_historii

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku we współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu, Urzędem Miasta Radzionków oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje konkurs szkolny pt.: „W poszukiwaniu świadka historii”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Celem konkursu jest rozbudzenie pośród młodzieży zainteresowania historią i kulturą regionu, w którym mieszkają, a także kształtowanie umiejętności wykorzystywania współczesnych technik informatycznych. Wyznaczone cele łączy metodologia, którą wykorzystują badacze historii mówionej.

Zadanie uczestników polegać będzie na wcieleniu się w role historyków-badaczy i utrwaleniu w formie nagrania dźwiękowego wywiadu ze „świadkiem historii”. Należy nagrać relację osoby, która z racji wieku lub pełnionych funkcji czy zaangażowania społecznego uczestniczyła lub obserwowała ważne wydarzenia w swoim regionie. 
Wywiady powinny być nie krótsze niż 2 minuty i nie dłuższe niż 10 minut. Zgłoszony do konkursu wywiad powinien dotyczyć jednego z poniższych zagadnień:
1. Okres poprzedzający II wojnę światową
> Życie codzienne (dzieciństwo, edukacja, praca, zwyczaje rodzinne, zwyczaje doroczne, obrzędy itp.),
2. Okres II wojny światowej 
> Życie codzienne (dzieciństwo, edukacja, praca, zwyczaje doroczne, obrzędy itp.),
> Walki na frontach w okresie wojny,
> Wywózki, deportacje w okresie wojennym (transport, warunki w obozach przejściowych, życie w obozach).
3. Okres powojenny (1945 – 1952)
> Organizacja życia po wojnie, nowy porządek,
> Migracje ludności po wojnie (deportacje do ZSRR, przesiedlenia na „ziemie odzyskane”, wysiedlenia na zachód),
> Mój region pod sowieckimi wpływami.

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.