Wywiadówki, konsultacje i szkolenie dla rodziców - 21.03.2017

21 marca odbył się cykl spotkań nauczycieli i dyrekcji Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie z rodzicami.

Dyrektor szkoły, mgr Marek Napieraj - spotykając się z rodzicami uczniów klas III - przekazał pełną informację o terminach i procedurach związanych z przeprowadzeniem w bieżącym roku Egzaminem Gimnazjalnym.
Dyrekcja szkoły przekazała również informację o zagrożeniach

związanych z niekontrolowanym korzystaniem przez dzieci z internetu, a przede wszystkim uczestnictwem w różnego rodzaju niebezpiecznych grach ( - pismo Pana Ministra Macieja Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli, w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych ( z naciskiem na niebezpieczne gry oraz kontakty z osobami nieznanymi dzieciom).
Z-ca dyr. Weronika Sitarz poinformowała również rodziców o efektach prewencyjnego spotkania dyrekcji z policjantami radzionkowskiego Komisariatu Policji.
Następnie ofertę edukacyjną radzionkowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Ślaskich przedstawiła mgr Danuta Minas. Pani dyrektor zaprosiła również rodziców i uczniów na Dzień Otwarty Liceum, który będzie zorganizowany w dniu 24 kwietnia, po egzaminie gimnazjalnym.

Od godziny 17.30 do dyspozycji rodziców - w ramach Konsultacji - byli wszyscy nauczyciele.

W dyrekcji szkoły odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rady Rodziców z dyrekcją szkoły, podczas którego szczegółowo omówiono wyżej wymienione pismo z MEN oraz wyniki prewencyjnego spotkania z policją. Przedyskutowano wiele bieżących spraw ze szczególnym naciskiem na tematy związane z bezpieczeństwem uczniów oraz organizacją życia szkoły do końca roku szkolnego.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.