Wywiadówki i konsultacje - maj 2017

23 maja odbyły się ostatnie w bieżącym roku szkolnym wywiadówki i konsultacje dla rodziców.
Nauczyciele - wychowawcy spotkali się z rodzicami uczniów w celu przekazania pełnej informacji o propozycjach ocen końcoworocznych z poszczególnych przedmiotów, z zachowania oraz ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną.
Po wywiadówkach, do dyspozycji rodziców byli wszyscy nauczyciele, w ramach konsultacji.
Odbyło się również posiedzenie robocze Prezydium Rady Rodziców z dyrekcją szkoły.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.