XVII Rejonowy Konkurs na Prezentację w Języku Angielskim


24 maja 2017 roku był świętem języka angielskiego w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka.
W tym dniu odbył się już XVII Rejonowy Konkurs na Prezentację w Języku Angielskim, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionków, dra Gabriela Tobora.
Organizatorami są nauczyciele języka angielskiego naszej placówki.
Po uroczystym otwarciu konkursu przez dyrektora szkoły, mgr Marka Napieraja oraz wysłuchaniu piosenki przygotowanej przez honorowego członka Jury, ks. Błażeja Bryka, rozpoczęły się prezentacje naszych gości.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział aż 88 uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Radzionkowa, Bytomia, Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich.


Młodzi artyści zaprezentowali się w kilku kategoriach:
szkoły podstawowe:
kategoria wiersz - klasy I III
kategoria wiersz - klasy IV - VI
kategoria piosenka - klasy I - III
kategoria piosenka - klasy IV - VI
gimnazja:
kategoria piosenka
kategoria scenka
Uczniów oceniało Jury, przed którym wykonawcy postawili trudne zadanie, ponieważ poziom przygotowanych prezentacji był wysoki. Uczestnicy konkursu w interesujący, kolorowy, często zabawny sposób przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje w języku angielskim. Ta swoista zabawa z "żywym" językiem angielskim dawała konkursowiczom oraz publiczności wiele radości.
Skład konkursowego Jury: przewodnicząca: Joanna Bojczyk oraz członkowie: Karina Bisaga, Ewelina Podzimska - Czerniewicz, ks. Błażej Bryk - absolwent naszej szkoły.

Dziękujemy uczestnikom konkursu za udział, nauczycielom którzy przygotowali uczniów do konkursu, wspaniałym jurorom, a przede wszystkim nauczycielom naszej placówki, którzy pracowali przy organizacji i realizacji konkursu ( mgr Agnieszce Jochlik, mgr Ewelinie Podzimskiej - Czerniewicz, mgr Sylwii Piekarczyk,
mgr Joannie Bojczyk, mgr Weronice Sitarz) oraz uczniom, którzy wspierali nauczycieli - klasie III d oraz ekipie technicznej, odpowiedzialnej za nagłośnienie.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów:
Gmina RADZIONKÓW
Compnet 2
Szkoła Językowa BeClever
TanQuid
Pani Justyna Konik - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Poroblemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Wydawnictwo MC MILLAN, 
Dzięki sponsorom będziemy mogli uhonorować laureatów konkursu nie tylko dyplomami, ale również wręczyć im nagrody rzeczowe.

KONCERT LAUREATÓW odbędzie się 8 czerwca o godzinie 11.00
Zaproszenia na koncert laureatów zostaną przekazane placówkom telefonicznie, na początku przyszłego tygodnia.

zastępca dyrektora, mgr Weronika Sitarz

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.