Zarządzenie dyrektora szkoły nr 5/2017 z dnia 25 maja 2017r.

ZARZĄDZENIE
wewnętrzne  nr 5 / 2017
Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie
z dnia 26  maja  2017 r.

 w sprawie terminów wystawiania ocen,  terminów rocznych konferencji klasyfikacyjnych oraz terminów składania podań  o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

Działając na podstawie § 9.7 ust. 9  Statutu Szkoły Dyrektor Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka      zarządza, co następuje:
  § 1. Terminy konferencji końcoworocznych:
 1. Konferencja klasyfikacyjna dla klas III odbędzie się 14 VI 2017 r. ( środa ) o godz. 1430.
 2. Konferencja klasyfikacyjna dla klas I i II odbędzie się 19 VI 2017 r. ( poniedziałek) o godz. 1430.
 3. Konferencja podsumowująca pracę w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 23 VI 2017 r. ( piątek ) o godz. 1130.
  § 2. Terminy wystawiania ocen końcoworocznych:
 1. oceny ndst do 9 VI  2017 r. pozostałe do  12 VI 2017 r.  dla uczniów klas III
 2. oceny ndst do 12 VI 2017 r. pozostałe do 14 VI 2017 r. dla uczniów klas I i II.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich nauczycieli bezwzględnie zobowiązuję do terminowego wystawiania ocen.
  § 3. Terminy składania podań o egzaminy klasyfikacyjne:

 1. do 12 VI 2017    ( poniedziałek) do godz. 1000   dla uczniów klas I - III

  § 
  4. Terminy przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych:
 1. 13 – 19 VI 2017 r. dla uczniów klas I -  III
  § 5. Terminy składania podań o egzaminy poprawkowe:
 1. do 13 VI 2017 r. ( wtorek ) do godz. 1000  dla uczniów klas I -  III
  § 6. Terminy przeprowadzenia egzaminów poprawkowych:
 1. Egzaminy poprawkowe będą odbywały się w dniach 24 – 28 sierpnia 2017 r. ( dokładny harmonogram oraz składy komisji zostaną ustalone na konferencji klasyfikacyjnej klas I – II w dniu 19 VI 2017 r.).
  § 7. Wychowawców klas oraz nauczycieli zobowiązuję do omówienia zagadnień związanych z końcem roku szkolnego.
  § 8. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania                                                                                                        
  § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.