XVII Rejonowy Konkurs na Prezentację w Języku Angielskim - Koncert Laureatów


8 czerwca 2017r. Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie gościło LAUREATÓW XVII edycji Rejonowego Konkursu na Prezentację w Języku Angielskim.
Patron Honorowy, dr Gabriel Tobor - Burmistrz Miasta Radzionków - wręczył laureatom dyplomy i nagrody ufundowane przez wielu sponsorów (Gmina RADZIONKÓW, Compnet 2, Szkoła Językowa BeClever, TanQuid, Express Publishing, Pani Justyna Konik - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Wydawnictwo MC MILLAN )

 


LAUREACI I miejsc zaprezentowali jeszcze raz swoje wiersze, piosenki i scenki ( wyniki konkursu ogłoszone zostały wcześniej w odrębnym artykule).
Koncert Laureatów uświetnili jurorzy tegorocznej edycji konkursu - pani Karina Bisaga oraz ks. Błażej Bryk, któremu akompaniował pan Roman Kieras - którzy zachwycili publiczność pięknymi interpretacjami piosenek w języku angielskim.

Jeszcze raz składamy gratulacje i podziękowania uczestnikom i ich opiekunom, jurorom, sponsorom oraz wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem i realizacją XVII edycji konkursu /mgr Agnieszce Jochlik, mgr Ewelinie Podzimskiej - Czerniewicz, mgr Sylwii Piekarczyk, mgr Weronice Sitarz i ekipie technicznej obsługującej eliminacje konkursowe oraz koncert laureatów/.

Do zobaczenia w przyszłym roku! laughing

Zdjęcia z Koncertu Laureatów niebawem zostaną zamieszczone na facebookowej stronie naszej szkoły.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.