COMENIUS REGIO

1 września 2010 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu Comenius Regio zatwierdzonego przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.         

Projekt będzie realizowany w latach 2010-2012.

Tytuł projektu:

„Rozwój procesu nauczania

poprzez stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.”

Celem projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius oraz w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwo zakłada współpracę dwóch regionów Polski i Łotwy.

 Link do strony comenius Regio: http://ictforteachppt.blogspot.com/ 

Instytucje uczestniczące w projekcie :

  • Penkules Elementary school (Penkules pamatskola) – Łotwa
  • Dobele Primary school, (Dobeles sākumskola) – Łotwa
  • Adult Education and the Business  Center – Łotwa (Pieaugušo izglītības un Uzņēmējdarbības atbalsts centrs)
  • Urząd Miasta w Radzionkowie – Polska
  • Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka – Polska
  • Centrum Kultury „Karolinka” – Polska
  • Szkoła Podstawowa nr 2 - Polska

Osoby zaangażowane w projekt w naszej szkole: nauczyciele języka angielskiego: mgr Agnieszka Jochlik, mgr Sylwia Piekarczyk, mgr Ewelina Podzimska-Czerniewicz oraz nauczyciel informatyki mgr Bogumiła Szczudło.

 Współpraca w programie Comenius Regio daje nieograniczone możliwości rozwoju dla nauczycieli, a w rezultacie wzbogacenie lekcji o stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Szereg szkoleń odbywających się zarówno na Łotwie jak i w Polsce pozwoli nauczycielom na zaznajomienie się, między innymi, z programami komputerowymi takimi jak: MovieMaker, Photostory, PhotoPotatoes czy MS PowerPoint. Szkolenia mają pomóc nauczycielom w przygotowaniu pomocy dydaktycznych wykorzystujących wyżej wymienione programy komputerowe, wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami oraz współpracę poprzez social networking.

Oswojenie się z nowinkami technicznymi z zakresu technologii informacyjnej pozwoli na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, stosowania technologii informatycznych w procesie nauczania jak i wykorzystywania jej przez uczniów, zmotywowania uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania kompetencji kluczowych, a w szczególności kompetencji informatycznej i językowej. Współpraca w programie Comenius Regio ma na celu pogłębienie więzi pomiędzy instytucjami, szkołami oraz jednostkami samorządowymi naszego regionu, jak również w wymiarze europejskim z instytucjami partnerskimi z Łotwy.

Partnerstwo w programie zakłada nie tylko komunikację drogą internetową, ale również spotkania robocze wszystkich partnerów w projekcie.

Pierwsza wizyta partnerska projektu odbyła się  we wrześniu 2010 roku na Łotwie. Partnerzy z Łotwy zapoznali nas ze swoimi instytucjami, zaprosili do obserwacji zajęć w swoich placówkach oświatowych, ukazali nam piękno swojego miasta i okolic, a także zorganizowali warsztaty podczas których wspólnie zgłębialiśmy tajniki programu Power – Point.

Kolejne spotkanie uczestników projektu odbędzie się w Polsce, w dniach od 22 do 26 marca 2011 roku. W trakcie pięciodniowej wizyty nasi partnerzy z Łotwy będą mieli możliwość obserwacji zajęć  w naszej szkole oraz w Szkole Podstawowej nr 1, jak również zapoznania się z bogatą ofertą Centrum Kultury „Karolinka” a także spotkania z władzami lokalnymi. Wizyta partnerów z Łotwy będzie znakomitą okazją   do wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk oraz nauczenia się czegoś nowego w trakcie zaplanowanych na tę wizytę szkoleń i warsztatów.

mgr Ewelina Podzimska - Czerniewicz

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.