Warsztaty profilaktyczne "Dylemat"

W dniu 9 marca uczniowie klasy IIe i IIc wzięli udział w warsztatach profilaktycznych połączonych ze spektaklem profilakttycznym p.t."Dylemat". Spotkanie z uczniami poprowadzili członkowie Studium Artystycznego "Impresja" z Krakowa.

 Opowieść "Dylemat" porusza tematykę zachowań agresywnych i przemocy - szczególnie przemocy rówieśniczej. Przedstawia złożoność problematyki i diagnozuje mechanizmy sprzyjające przyjmowaniu negatywnych postaw przez młodych ludzi. Czyni to jednak w sposób nie epatujący wizualną i werbalną przemocą. Przede wszystkim ma być impulsem zmierzającym do tego, aby nie przechodzić obojętnie obok zjawiska i zachętą do podjęcia przeciwdziałania w stosunku do osób łamiących normy społecznego funkcjonowania. To także odpowiedź na pytanie: czy jako bierny obserwator nie staję się pośrednio współsprawcą?

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.