Zrealizowany przez społeczność naszej szkoły w latach 2008-2010 Projekt COMENIUS w elitarnym gronie najlepszych!

  Oto jaki piękny list otrzymała w dniu dzisiejszym  społeczność naszej szkoły :

                                                                              Warszawa, 14.03.11

Szanowni Państwo,

 W styczniu 20111 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną nadesłanych przez Państwa raportów końcowych z realizacji Partnerskich Projektów Szkół. Serdecznie dziękujemy za terminowe przesłanie raportów oraz – przede wszystkim – za dwa lata ciężkiej pracy w projekcie! Zdajemy sobie sprawę, że z wysoką jakością Państwa działań wiąże się wysiłek całej społeczności szkolnej, a także rodziców i szkół partnerskich. Jesteśmy niezwykle dumni z Państwa dokonań.

Jak co roku, projekty najwyżej ocenione przez pracowników Narodowej Agencji otrzymują status „przykładów dobrej praktyki”. Kryteria, którymi się kierujemy, to innowacyjność, realizacja celów zaplanowanych na etapie wnioskowania o dofinansowanie, zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ na uczniów, nauczycieli, społeczność lokalną. Zdarza się, że projekt oczaruje nas zaskakującymi rozwiązaniami, ważnym tematem, który porusza, szczególnym udziałem uczniów i nauczycieli.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że znaleźli się Państwo w elitarnym gronie najlepszych projektów realizowanych w latach 2008-2010.

Wkrótce na naszej stronie internetowej znajdzie się informacja o najwyżej ocenionych projektach – wraz z linkami do stron internetowych, adresów e-mail czy danych kontaktowych danej szkoły lub placówki edukacyjnej. Uzupełnienie przez Państwa tzw. „karty dobrej praktyki” (w załączeniu), umożliwi nam zamieszczenie bardziej szczegółowych informacji o poszczególnych projektach – nie tylko na stronie internetowej www.comenius.org.pl, ale także w wydawanych przez Narodową Agencję publikacjach, materiałach konferencyjnych, biuletynach.

Julia Płachecka
Program "Uczenie się przez całe życie"(LLP)
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół

Ocena raportów z zakończonych w 2010 r. Partnerskich Projektów Szkół potwierdziła wysoką jakość działań podejmowanych przez  beneficjentów.Spośród 422 zakończonych w 2010 r. Partnerskich Projektów Szkół, aż 79 zostało ocenionych przez pracowników Narodowej Agencji jako przykłady dobrej praktyki.

Ogromnie się cieszymy z sukcesu.  Już przystąpiliśmy do zebrania i skompletowania informacji, wypowiedzi uczestników projektu, a także zdjęć do "karty dobrej praktyki". Z pewnością koordynatorzy projektu zwrócą się do Was z prośbą o wypowiedzi , wspomnienia i opinie.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.