Procedury Egzaminu Gimnazjalnego - spotkania informacyjne

W dniu 29 marca dyrektor szkoły, mgr Marek Napieraj spotkał się z uczniami klas III ( w godzinach rannych) oraz z ich rodzicami ( w godzinach popołudniowych) w celu przybliżenia wiedzy na temat procedur związanych z przygotowaniem i przebiegiem tegorocznych Egzaminów Gimnazjlanych.

Takie samo spotkanie szkoleniowe z nauczycielami odbyło się wcześniej - w dniu 16 marca - podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej. Pan dyrektor przygotował w tym celu szczegółową prezentację multimedialną w Power Point, przybliżającą uczestnikom spotkań zagadnienia związane z tegorocznym przebiegiem Egzaminu Gimnazjalnego.

Po spotkaniu szkoleniowym odbyły się wywiadówki i konsultacje dla rodziców, podczas kltórych wyczerpujących informacji na temat postępów w nauce oraz zachowania uczniów udzielali wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.