NAGRODY BURMISTRZA MIASTA dla uczniów i nauczycielia

17 października w Centrum Kultury „Karolinka” odbyła się uroczystość zorganizowana przez Urząd Miejski w Radzionkowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział wyróżnieni Nagrodą Burmistrza Miasta Radzionkowa uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół radzionkowskich.  Honory gospodarza uroczystości pełniła dyrektor Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie, pani Joanna Kwiecińska. Gośćmi honorowymi byli: pan Burmistrz Miasta, dr Gabriel Tobor, Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta, pan Eugeniusz Marek oraz dyrektor Delegatury Bytomskiej Kuratorium Oświaty, pan Jerzy Walas.

 

Spotkanie uświetnili maleńcy adepci sztuki skrzypcowej ze Szkoły Suzuki, prowadzonej od kilku lat w naszym Centrum Kultury przez mgr Barbarę Plaza. Każdy z małych artystów zaprezentował jeden przygotowany na tę okazję utworek, po czym wszyscy razem zagrali zgromadzonym „Sto lat!”. Prezentacje zostały nagrodzone gromkimi i pełnymi życzliwości oraz podziwu brawami.

Następnie – część najważniejsza - odebranie dyplomów Nagrody Burmistrza Miasta  z rąk pana Burmistrza, dr Gabriela Tobora. Ogromną dumą przepełnione były nasze serca, kiedy kolejno słyszeliśmy imiona i nazwiska uczniów Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, wyróżnionych Nagrodą Burmistrza I stopnia – Kamil Orciuch; Nagrodą Burmistrza II stopnia – Marta Golus i Marta Jasiok; Nagroda Burmistrza III stopnia – Anna Grysko, Agata Pachulska, Wojciech Pasek, Dominika Tobor. Następnie Nagrodę Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, otrzymała mgr Iwona Mliczek – bibliotekarka naszej szkoły.  Szczególnie miłym momentem było wręczenie Listów Gratulacyjnych pani Janinie Heczko – Sapota z okazji otrzymania Medalu Edukacji Narodowej oraz pani Agnieszce Jochlik z okazji otrzymania najwyższego wyróżnienia jakim jest Nagroda Ministra Oświaty ( pani Jochlik otrzymała tę nagrodę jako jedyny nauczyciel Delegatury Bytomskiej, o czym z dumą wspomniał gość honorowy , pan Jerzy Walas – dyrektor Delegatury Bytomskiej Kuratorium Oświaty).

A potem gratulacje i podziękowania. Na uwagę zasługują słowa pana Burmistrza, który – składając gratulacje wyróżnionym uczniom - zwrócił uwagę na jakże oczywisty fakt, iż wartości i osobowość tych młodych, utalentowanych uczniów nie wzięły się  z nikąd, lecz są kształtowane w domach rodzinnych przy ogromnym wsparciu nauczycieli. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu, pan Jerzy Walas podkreślił jak ważne są działania wszystkich pracowników Oświaty będące Misją zmierzającą do pogłębiania wiedzy, umiejętności oraz kształtowania osobowości każdego młodego człowieka. Wartości pozytywne można najlepiej przekazywać swoim uczniom poprzez własny przykład, postawę, zaangażowanie i pasję widoczną we wszystkich działaniach na rzecz szkoły, uczniów i środowiska. Na ogromną rolę współpracy na linii szkoła – dom zwrócił również uwagę pan Eugeniusz Marek – przewodniczący Komisji Kultury i Nauki, gratulując młodym, wyróżnionym uczniom mądrego wykorzystania swoich talentów i zdolności.

I na końcu te najważniejsze dla nas  nauczycieli chwile – PODZIĘKOWANIA od uczniów – laureatów i ich rodziców.  Ile ciepłych, pełnych wdzięczności słów usłyszeli od nich nauczyciele i dyrekcja Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka wiedzą oni sami. I właśnie dla takich chwil warto nadal realizować  swoją pasję i misję jaką jest nauczanie młodych ludzi oraz przygotowywanie ich do kolejnych,  etapów życia, pomoc w stawaniu się pełnowartościowym, świadomym swoich zdolności i umiejętności twórczym, młodym człowiekiem.

 z-ca dyr. Weronika Sitarz

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.