Uroczystości 10 -lecia Nadania Imienia Szkole

15 grudnia 2011r. był Dniem Patrona Szkoły. Społeczność Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie uroczyście świętowała wspaniały jubileusz 10 -lecia nadania imienia szkole. Uroczystości Dnia Patrona rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w kościele Św. Wojciecha. Akademię poświęconą Patronowi oglądaliśmy w gościnnych murach Centrum Kultury "Karolinka". Dzień Patrona wieńczyło zwiedzanie Wystaw Okolicznościowych poswięconych Patronowi, a przygotowanych przez uczniów w szkole oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Szczegółową relację z obchodów patronalnych, przygotowaną przez mgr Marię Kielar - Czapla, będzie można przeczytać już niedługo.

Powiem tylko jedno: było to piękne, wzruszające, pełne ciepła i szacunku dla Patrona wydarzenie.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA POMOC I WSPÓŁPRACĘ przy organizacji i realizacji wszelkich zamierzeń związanych z obchodami patronalnymi. Uczniom zaś DZIĘKUJEMY za wspaniałą postawę, godną ucznia Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie. Jesteśmy z Was DUMNI !

Już można oglądać relacje fotograficzne obchodów - zapraszam:) 

   „To powód do dumy, że mamy takiego Patrona”  - świętowaliśmy 10 lecie nadania imienia gimnazjum
Dziesięć lat... Ci, którzy  pamiętają uroczysty dzień nadania imienia o. Ludwika Wrodarczyka   gimnazjum  uważają, że minęły w oka mgnieniu. Nadeszła wspaniała okazja, aby wspomnieć te piękne lata. Lata, przez które prowadził nas świątobliwy oblat, ojciec Ludwik Wrodarczyk. Dokładnie 15 grudnia 2001 roku w śnieżny, mroźny, zimowy poranek udaliśmy się do radzionkowskiej świątyni, aby tam u stóp ołtarza przedstawić Bogu naszego Patrona i prosić go o orędownictwo. Po dziesięciu latach wypadało nam podziękować za ten piękny czas obecności wśród młodzieży człowieka o wspaniałym portrecie duchowym, o. Ludwika, którego sens patronowania młodzieży wynika z faktu, że właśnie w wieku gimnazjalnym był zdolny podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu i dążyć do niej, a było to upragnione kapłaństwo. Jego życiowe motto i ulubione zdanie z Pisma świętego „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony,” winno być myślą przewodnią w życiu każdego ucznia i absolwenta gimnazjum: wytrwać do końca- w każdej podjętej decyzji, bo to owocuje.
„Wigilia” uroczystości
Uroczyste świętowanie rozpoczęliśmy już wcześniej. Cała szkoła została udekorowana przepięknymi plakatami, wykonanymi na zajęciach plastycznych. Tematycznie związane są  z naszym Patronem oraz osiągnięciami uczniów i nauczycieli na przestrzeni minionych lat. Uczniowie w ramach projektu edukacyjnego wykonali też prezentacje multimedialne na temat życia o. Ludwika. Młodzież biorąca udział w przedstawieniu „Świat wartości Patrona Gimnazjum o. Ludwika Wrodarczyka OMI źródłem mojego wzrastania”  i chór przez trzy tygodnie przygotowywali się do tego dnia ćwicząc swoje role i pieśni zarówno  kościelne jak i tradycyjne, śląskie.
14 grudzień 2011
Przedstawiciele wszystkich klas składają kwiaty pod Tablicą Pamiątkową. Wartę honorową wystawiają członkowie Szkolnego Klubu Patriotyczno - Obronnego.
15 grudzień 2011
O godzinie  9.00 w adwentowym nastroju zbieramy się w kościele parafialnym, aby stać się uczestnikami niecodziennej Mszy świętej.  Dziesięciolecie Patronatu to piękną okazja, by dziękować i prosić. Bo w tych kierunkach oscylujemy w naszym życiu. Przy ołtarzu zebrani kapłani i goście: Ksiądz Proboszcz Ludwik Kieras - siostrzeniec patrona, Ksiądz Proboszcz Marcin Kieras, o. Krzysztof  Kopeć OMI, Ksiądz Rafał Oleksy- katecheta gimnazjum oraz jedenastu gimnazjalnych ministrantów. Obok Romana Kierasa - organisty i siostrzeńca Patrona - gimnazjalny chór w przepięknych tradycyjnych strojach śląskich oraz uczniowie klasy IIb przygotowani podczas Zajęć Artystycznych do śpiewu  pieśni liturgicznych pod kierunkiem Weroniki Sitarz. Młodzież z klasy IIe oczekuje na rozpoczęcie Mszy, by wpleść w jej liturgię komentarze napisane przez Kamila Bombę. Chłopiec czyni to na każdą uroczystą mszę gimnazjalną To piękna inicjatywa, pociągająca do aktywności liturgicznej koleżanki i kolegów. Jego propozycja to też procesja  z darami do ołtarza. Świeca, chleb i wino uroczyście ofiarowane przez uczniów,  podnoszą rangę Mszy świętej. Grupę liturgiczną powołaną przez Kamila Bombę tworzyli; tenże Kamil Bomba, Wiktoria Wiśniewski, Wioletta Hawranek Kamil Horzela - czytanie komentarzy; Paulina Ślązak, Wojciech Don i Daria Plewnia – procesja z darami.
Wszyscy w skupieniu rozpoczynają uczestnictwo w świętej ofierze. Polecani – cała społeczność gimnazjalna oraz ci, którzy odeszli: nauczyciele, uczeń oraz członkowie Prezydium Rady Rodziców.
Słowo ks. Marcina
 Słowo Boże głosi Ksiądz Proboszcz Marcin Kieras. Nawiązuje do Ewangelii „Coście wyszli zobaczyć?”- zadaje pytanie. „Co chcecie przeżyć jako uczniowie? Mimo, że nie ma lekcji Dzień Patrona ma czegoś nauczyć” - konkluduje. Przytacza opowiadania o pięknym drzewie bambusowym, z którego pewnego dnia miał zostać tylko pień, potrzebny do skonstruowania urządzenia przekazującego wodę terenom suchym, czyli złożyć ofiarę z siebie, by przynosiła plon. Wszyscy domyślają się, jaką prawdę przekazał kaznodzieja. Nawiązał do Patrona, którego ofiara z życia procentuje i będzie procentować. „Każdy cel potrzebuje ofiary - bo wszystko co dobre to owoc ofiary. W dzieło trzeba włożyć całego siebie, inaczej to nie ma sensu”. I jeszcze inne słowa ks. Marcina, które z pewnością znalazły miejsce w sercach uczniów. „To powód do dumy, że mamy takiego Patrona, który zrozumiał, że tylko z ofiary rodzą się rzeczy wielkie. Z ofiary Chrystusa i z ofiary o. Ludwika płynie moc, której naiwni mogą tylko pozazdrościć” - zakończył swe słowo  ks. Marcin.
Słowo ks. Rafała
„Patron to dar i zadanie” o tym nie powinniśmy zapomnieć - powiedział do gimnazjalnej młodzieży ks. Rafał. Mówił też, aby każdy dał coś z siebie  drugiemu człowiekowi.
CK „Karolinka”
Rokrocznie, dzięki gościnności CK „Karolinka”, nasze uroczystości patronalne nabierają większej rangi. Młodzież, wystawiająca przedstawienia o Patronie, ma możliwość zagrania na prawdziwej scenie.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły. Przemówiła wicedyrektor Weronika Sitarz, która przywitała przybyłych gości  i całą społeczność gimnazjalną. Kolejnym punktem obchodów była prezentacja multimedialna, która przygotował i zaprezentował dyrektor Marek Napieraj, a dotycząca początków patronatu aż po dziesięciolecie. Ów pokaz dał obecnym do zrozumienia, że szkoła żyje swoim Patronem i z roku na rok pogłębiamy wiedzę o świątobliwym oblacie. Obchody patronalne pozwalają też kształtować osobowość uczniów zgodnie z nadrzędnym celem wychowawczym szkoły, kultywować tradycje regionu śląskiego oraz ceremoniał szkolny.
Przedstawienie „Świat wartości  Patrona Gimnazjum o. Ludwika Wrodarczyka źródłem mojego wzrastania” to kumulacja dziewięciu fragmentów przedstawień z dziewięciolecia patronatu oraz nowe fragmenty z życia o. Ludwika dotychczas nie wystawiane. To historia życia od narodzenia aż po śmierć męczeńską z ukazaniem domu rodzinnego i najważniejszych wydarzeń rodzinnych, wartości zeń wyniesionych, tradycji, czasu studiów, kapłaństwa, wojny, umiejętności kapłana, głównie tych lingwistycznych, jego dobroci, konsekwencji i poświęcenia. Przeplatane pięknym śpiewem chóru szkolnego i solistów, daje odczuć czasy, w których żył o. Ludwik. Ukazywane w każdym przedstawieniu wartości duchowe oblata, który – mamy nadzieję – niedługo  będzie błogosławiony, uświadamiają uczniom jego wielkość, stanowiąc doskonały wzorzec osobowy dla młodego człowieka.
Przemówienia, życzenia
Na scenie „Karolinki” była też okazja do wystąpień zaproszonych gości. Wystąpili: Pani  Joanna Kwiecińska, dyrektor Zakładu Placówek Oświatowych, która reprezentowała również Burmistrza Miasta, pana Gabriela Tobora, pani wizytator Aleksandra Dyla, przedstawiciel Rady Miasta, pan  Dariusz Wysypoł. Wypowiedziane przez nich gratulacje i ciepłe słowa kierowane do dyrektora i społeczności gimnazjum świadczyły o trosce o młodzież i wyrażały dobre życzenia dla szkoły.
Przyjaciel szkoły
To wyróżnienie przyznawane rokrocznie osobom czy instytucjom, które współpracują ze szkołą i wspierają jej działania na wielu płaszczyznach zmierzających do pozytywnego kształtowania osobowości każdego ucznia.
 W tym roku Anno Domini 2011 Tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymał pan Roman Kieras - siostrzeniec Patrona, organista i kompozytor Pieśni o Ojcu Ludwiku Wrodarczyku „Tam w Okopach”. Pan Roman towarzyszy nam na każdej gimnazjalnej mszy jako organista, akompaniuje chórowi szkolnemu podczas wykonywania pieśni liturgicznych i służy radą. W ciągu minionych dziesięciu lat zapracował sobie na ten zaszczytny tytuł. Nasz Przyjaciel przyjął statuetkę z nieukrywana radością i wzruszeniem. Podziękował społeczności gimnazjum za to wyróżnienie.
Słodka chwila
Po uroczystości w „Karolince” dyrekcja, nauczyciele oraz zaproszeni goście i młodzież występująca w przedstawieniu udali się do Sali Multimedialnej szkoły, by tam doznać gościnności szkoły oraz radzionkowskich piekarzy i cukierników, którzy przygotowali słodki dar w postaci śląskiego „kołocza”. Wymienię alfabetycznie darczyńców: Tadeusz Bączkowicz, Danuta i Zbigniew Górniak, Pietryga Jan, Wylenzek Józef. Swój wkład miała też Rada Rodziców. Dyrekcja szkoły i uczniowie dziękują za wielkoduszny gest.
Rozmowy przy kawie i wspaniałych wypiekach, w przepięknie udekorowanej przez Radę Rodziców Sali, oscylowały wokół dziesięciu lat, które przeminęły w wielkim pośpiechu. Nasi goście mogli również podziwiać wystawy okolicznościowe przygotowane przez uczniów ( historyczną, poświęconą Patronowi oraz wystawy plakatów eksponowanych na korytarzach szkolnych oraz w czytelni biblioteki szkolnej) oraz prezentacje multimedialne o Patronie wyróżnione w konkursie szkolnym. Prezentacje te wykonali: Mateusz Pyka, Dawid Tobor, Artur Pietryga, Justyna Wodarczyk, Patrycja Gruszka, Patrycja Rybicka, Edyta Hojka, Beata Miś.
Coroczne obchody patronalne są okazją do takich spotkań, a każde z nich wnosi coś nowego i niezapomnianego. Smutny jedynie jest fakt, że wielu wspaniałych ludzi, związanych z naszym gimnazjum już odeszło. Wśród nich uhonorowani tytułem „Przyjaciel szkoły”, a także niektóre osoby z rodziny Patrona. Osoby te pozostawiły swoje imię, które wpisane w życie szkoły pozostanie niezapomnianą kartą w naszej pamięci.
Przed nami kolejne dziesięciolecie…
Przeżywać je będziemy już od września 2012. Co nam przyniesie? Nadal oczekiwać będziemy na wielką chwilę beatyfikacji naszego Patrona. Kiedy ona nastąpi – nie wiemy. Przez modlitwę w tej intencji i życie wartościami, jakie były ważne dla o. Ludwika z pewnością będzie to czas, który zaowocuje w przyszłości. Będzie to chwila, której chcielibyśmy się doczekać, ją przeżyć, a wtedy będziemy bardziej szczęśliwi, bo będziemy mieli błogosławionego kandydata do świętości w niebie.
                                                                     Maria Kielar-Czapla/Weronika Sitarz
 
Postscriptum
Jako autor już dziewięciu scenariuszy z życia o. Ludwika pragnę serdecznie podziękować zdolnej młodzieży, która profesjonalnie odegrała poszczególne role. Rokrocznie przybywa nowych i zdolnych aktorów i to jest duma naszego gimnazjum. Dziękuję też Weronice Sitarz za to, że moje słowa mogły ujrzeć światło dzienne dzięki reżyserii, żmudnym próbom, które zaowocowały naprawdę udanym przedstawieniem.
Małgorzacie Ligoń - naszej plastyczce składam słowa podziękowania za piękną oprawę sceniczną i nadzorowanie młodzieży, wykonującej poszczególne elementy dekoracji.
W szczególny sposób w imieniu całej społeczności i własnym, chciałam podziękować zespołom, które pracowały nad dekoracjami zarówno w Karolince jak i w gimnazjum. Byli to:Marta Wysypoł, Marcelina Hoła, Paulina Just, Monika Szyguła, Justyna Maruszczyk, Katarzyna Dolibóg i Natalia Wrodarczyk. Składam też głęboki ukłon Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniu wystroju sali multimedialnej. Chciałabym też uwiecznić aktorów przedstawienia. Byli to: Maciej Kazimierek i Bartosz Cieśla – narratorzy; Natalia Wrodarczyk – matka Justyna; Krzysztof Jasiok – ojciec Karol; Damian Szulc – mały o. Ludwik; Marek Kalinowski – dorosły o. Ludwik; Marek Maruszczyk – Józik, Rudik; Grzegorz Ptak- zakonnik, głos zza sceny; Katarzyna Dolibóg – Margyta, Francka; Weronika Flach – Helyna, Zofija; Justyna Maruszczyk – Ana;  Wiktoria Nandzik – Gryjta; lud ukraiński: Łukasz Tomczyk, Nicole Cieplik, Zuzanna Rabsztyn; Francuska: Martyna Pyka; Rosjanin-Mateusz Mrusek; Grek – Kamil Bomba; Niemiec – Sebastian Wojtas; Benedykt Halicz – Adrian Pięta; Trojok – Nina Stolarczyk, Natalia Wysypoł, Natalia Wrodarczyk, Hanna Bryniak, Krzysztof Jasiok, Michał Cholewa; soliści chóru: Hanna Bryniak i Krzysztof Jasiok.  Chór szkolny - też wymaga pochwały, bowiem bez Was, drogie chórzystki i chórzyści przedstawienie nie było by tak barwne.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.