Ze sztandarem do… Krakowa

Piątkowy 24 dzień lutego odnotował nieobecność w szkole trzech uczniów Martyny Pyki, Sandry Musioł, Kamila Bomby oraz katechetów: ks. Rafała Oleksego i Marii Kielar-Czapli. Już o godz. 6. 45 spotkaliśmy się przed szkołą, by wyruszyć razem ze sztandarem  gimnazjum do Krakowa. Zostaliśmy zaproszeni przez pana Macieja Wojciechowskiego- dokumentalistę historii  i pozostałych organizatorów wystawy „Niedokończone msze wołyńskie” na uroczystą mszę świętą do Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie oraz konferencję międzynarodową do Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie również została otwarta znana nam już wystawa „Niedokończone msze wołyńskie”.

Dzięki wytrawnemu kierowcy ks. Rafałowi Oleksy trasę pokonaliśmy w ciągu 50 minut. Przed kościołem czekali na nas nasi „Przyjaciele Szkoły” Ks. Ludwik Kieras, Roman Kieras z żoną Agatą. O godz. 8.30 rozpoczęła się Msza święta  w intencji duchowieństwa wołyńskiego-ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej( w tym również naszego Patrona). Poczet sztandarowy, który reprezentowali w/w uczniowie został wprowadzony komendą przedstawiciela innego pocztu sztandarowego  pułku wołyńskiego. Mszę św. sprawował biskup diecezji łuckiej Marcjan Trofimiak w asyście księży: ks. Ludwika Kierasa, ks. Rafała Oleksy oraz innych księży. Słowo wygłosił bp. Trofimiak. O tym czym jest miłość, która buduje,  a czym nienawiść, która niszczy. „Nie ma słów, które mogłyby wyrazić bezmiar zła i niewyobrażalna tragedię”- powiedział ks. biskup. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie interwencja Boga? -zapytał. Dalej tłumaczył, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę i to właśnie człowiek wykorzystał ją odwrotnie, by czynić zło. Na końcu pięknej mowy  zachęcił, aby modlić się w duchu miłości i przebaczenia, aby z czystymi wargami powiedzieć „Bądź wola Twoja”.
Po mszy świętej JPS zaprowadził nas do Biblioteki Jagiellońskiej. Otwarcia konferencji dokonał Maciej Wojciechowski- dokumentalista historii. Wysłuchaliśmy  konferencji ks. biskupa Trofimiaka, ks. prof. dra Józefa Mareckiego z IPN Kraków, dra Wacława Szetelnickiego oraz ks. Proboszcza Ludwika Kierasa . Przesłanie z konferencji Biskupa, które warto i należy zapamiętać to słowa: „Nie mamy prawa zapomnieć i przejść ponad tym, co się wydarzyło. Należy pamięć zachować, utrwalić, przekazać i uczulić. Oklaski – to nasze amen- to wyznanie świadka prawdy.”
Nasz udział we mszy św. i konferencji był ważny dla nas jak i osób, które nas zaprosiły. Byliśmy bowiem najmłodszym audytorium . Jedna osoba  była nam szczególnie bliska. To o. Ludwik Wrodarczyk OMI- nasz Patron. Poznaliśmy  i doceniliśmy go jeszcze bardziej w kontekście ówczesnej historii. To lekcja, której zabrakło, kiedy tak okrojono materiał obowiązkowej historii.
Niezwykła msza, niezwykła konferencja, niezwykły wyjazd. Pozostały wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia, a wśród jedno szczególne- z biskupem diecezji w Łucku Marcjanem Trofimiakiem.
                                                         Maria  Kielar-Czapla

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.