Spotkanie Rady Pedagogicznej z rodzicami - wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2012

25 października odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, poświęcone przedstawieniu analizy wyników Egzaminu Gimnazjalnego 2012r. W posiedzeniu wzięli udział rodzice, zaproszeni przez dyrekcję szkoły. Poszczególne Zespoły Nauczycielskie przedstawiły obecnym szczegółową analizę wyników Egzaminu Gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych ( historia, WOS i języtk polski), matematyczno - przyrodniczych ( biologia, geografia, chemia i matematyka) oraz języków obcych ( język angielski, język niemiecki na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Nauczyciele z dumą prezentowali obecnym ( nauczycielom i rodzicom) wyniki z poszczególnych przedmiotów, które uplasowały się na poziomie wyższym niż powiat, województwo i kraj.  Rodzice po spotkaniu gratulowali nauczycielom wyników ich uczniów, wyrażając jednocześnie nadzieję na kontynuację sukcesów edukacyjno - wychowawczych szkoły.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.