CAŁOŚCIOWA EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY

W dniach od 9 do 16 września nasza placówka poddawana będzie Całkowitej Ewaluacji Zewnętrznej.
Jest to ważne wydarzenie w życiu społeczności gimnazjalnej. Zespół wizytatorów   ds. ewaluacji przez kilka dni będzie  przyglądać się naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.
Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa  z rodzicami, którzy będą zaproszeni do wyrażenia swoich opinii o szkole na potrzeby raportu końcowego raportu.
Spotkanie rodziców z wizytatorami ds. ewaluacji odbędzie się w dniu 12 września 2013 r. ( czwartek ) w godzinach 1500 - 1700 do pracowni informatycznych nr 20, 21 w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, gdzie w formie ankiety online rodzice będą mogli wyrazić opinię o szkole.

więcej informacji na temat ewaluacji można znależć pod adresem:

www.npseo.pl.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.