Co słychać u Wrodarczyka? - Działalność Szkolnego Koła Dziennikarskiego

Działalność szkolnego Koła Dziennikarskiego - Kolegium Redakcyjnego gazetki szkolnej „Czarno na Białym”

Jedną z ciekawych, pozalekcyjnych form zajęć dla uczniów, zawartych w ofercie Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka jest Koło Dziennikarskie.
Grupa młodych dziennikarzy-pasjonatów pod kierunkiem nauczycieli: mgr Aleksandry Pachulskiej oraz mgr Beaty Duch  już od ponad pięciu lat rozwija swoje  dziennikarskie pasje i talenty

 

 

m.in. poprzez:
- zajęcia teoretyczne,
- warsztaty dziennikarskie,
- organizowanie  wyjazdów uczniów np. do rozgłośni radiowej, drukarni, redakcji gazet, ośrodka  telewizyjnego,
-  spotkania z dziennikarzami i ludźmi związanymi z dziennikarstwem,
- redagowanie internetowej gazetki szkolnej "Czarno na Białym" http://www.gazetka-czarnonabialym.o12.pl/. Do tej pory wydano już dziesięć numerów!
- organizowanie  konkursów literackich, fotograficznych.
Jako cel działalności Koła  założono umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą edukację w wybranej ścieżce zawodowej poprzez:
- przybliżenie pracy dziennikarza i profesji związanych z pracą dziennikarską,
- zapoznanie z dziejami dziennikarstwa i przybliżenie ogólnej wiedzy na temat mediów,
- zapoznanie z nowoczesnymi technikami audiowizualnymi,
- poznanie cech języka dziennikarskiego oraz zasad dobrej informacji, zaznajomienie z gatunkami dziennikarskimi, kształcenie języka wypowiedzi,
- uświadomienie oddziaływania języka na innych, zwrócenie uwagi na odpowiedzialność za słowa (etyka dziennikarska),
- prezentowanie własnych działań poprzez redagowanie  artykułów do prasy,
- doskonalenie pracy zespołowej i kontaktów interpersonalnych,
- udział w życiu społecznym, kulturze i działaniach publicznych,
- rozwijanie uczniowskich zainteresowań i talentów,
- współpraca z redakcjami gazet.
W ciągu pięciu lat działalności gimnazjalni dziennikarze  mieli okazję m. in.: wziąć udział w spotkaniu z redaktorem "Głosu Radzionkowskiego" panem Grzegorzem Bylicą,  podczas którego została nawiązana współpraca z  lokalną gazetą. W następnym roku Koło realizowało swój projekt pt. "ABC Młodego Dziennikarza" w ramach Projektu Edukacyjnego "Rozwój bez granic". Dzięki pozyskanym wówczas unijnym funduszom  został zorganizowany wyjazd do Ośrodka Telewizji Kraków a także  do Drukarni Leyko. W Ośrodku Telewizyjnym młodzież oglądała studia telewizyjne, w tym to, w którym realizowany jest program "Młodzież kontra, czyli ... pod obstrzałem" oraz studio krakowskiej "Kroniki".  Ponadto uczniowie zwiedzili charakteryzatornię, rekwizytornię i garderoby. Przyglądali się pracy dziennikarzy w service roomie oraz blue boxie. Pracownicy Ośrodka zaprezentowali młodzieży także urządzenia służące do nagrywania programów, przekazali wiele cennych informacji związanych z pracą dziennikarza, opowiedzieli ciekawostki i anegdoty związane z pracą w Telewizji.
Wizyta w drukarni pozwoliła uczniom poznać proces drukowania gazety: od momentu otrzymania zlecenia i oczekiwania w przygotowalni, poprzez druk na wysokowydajnych maszynach typu Roland 708, aż po introligatornię. Każdy z uczestników wyjazdu zauważył, jak wiele pracy trzeba włożyć w przygotowanie gazety, którą bierzemy do ręki każdego dnia.
W kolejnym roku szkolnym Koło Dziennikarskie zorganizowało wyjazd do "Gwarka". Podczas spotkania z redaktorem naczelnym,  panem Jarosławem Myśliwskim, uczniowie mieli niecodzienną okazję przyglądać się procesowi  łamania gazety, wykonać warsztatowe  ćwiczenie dziennikarskie oraz zaspokoić  głód wiedzy, zadając najróżniejsze pytania m.in. o koszt wydania tygodnika. Otrzymaliśmy także możliwość zamieszczania swoich artykułów na łamach ”Gwarka” oraz cenną  propozycję udziału w warsztatach dziennikarskich.
Kolejny rok pracy przyniósł kontynuację współpracy z "Gwarkiem". Z ciekawą propozycją warsztatów dziennikarskich przyjechał do szkoły Redaktor Naczelny tarnogórskiej gazety. Przeprowadził z młodzieżą interesujące  zajęcia na temat: "Sylwetka. Jak przeprowadzić wywiad?". Na warsztat pracy młodzież wzięła postaci  znane w szkolnym środowisku m. in. pana dyrektora - Marka Napieraja i  nauczycieli Gimnazjum.
W obecnym roku szkolnym uczniowie  odwiedzili Oddział Polskiej Agencji Prasowej w Katowicach. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej wzięli udział w warsztatach   dziennikarskich prowadzonych przez zastępcę redaktora naczelnego – Marka Błońskiego. Dziennikarz opowiedział m.in. o tym, jakie były początki funkcjonowania Polskiej Agencji Prasowej i jak wygląda zwykły dzień reportera w takiej instytucji. Uczniowie poznali także zasady odwróconej piramidy, czyli dowiedzieli się, że najważniejsze informacje należy umieszczać na początku tekstu, tak aby odbiorca mógł szybko zorientować się, o czym jest artykuł i czy w ogóle chce go czytać. Warsztaty zakończyły się miłym akcentem. Redaktor zachęcił uczniów do podjęcia studiów dziennikarskich i oficjalnie zaprosił ich na miesięczny staż do Polskiej Agencji Prasowej.
Praca w Kole Dziennikarskim jest naprawdę wartościową propozycją dla osób, które są bacznymi obserwatorami życia i lubią kontakt z ludźmi. Kolegium redakcyjne gazetki szkolnej „Czarno na białym”  jest coraz bardziej liczne, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu uczniów zawodem dziennikarza, a także o atrakcyjności oferowanych przez Szkolne Koło Dziennikarskie form zajęć. Umiejętności  techniczne dziennikarstwa  można nabyć uczestnicząc w zajęciach koła, którego działalność będzie kontynuowana w kolejnym, 2014/2015 roku szkolnym.

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych
do Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
i współpracy z Kołem Dziennikarskim. Naprawdę warto!
Aleksandra Pachulska

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.