Nasz patron, Ojciec Ludwik Wrodarczyk - Konferencja

22 września 2010 roku w Oblackim Domu Katechetycznym przy Parafii NSPJ w Katowicach – Koszutce odbyła się konferencja pt. „Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego. Ojciec Ludwik Wrodarczyk – śląski męczennik na wołyńskiej ziemi”.Nie mogło na tej konferencji zabraknąć przedstawicieli naszego Gimnazjum, któremu przecież patronuje ten wielki męczennik czasów wojny. Jako reprezentacja szkoły w tym wydarzeniu brali udział: dyrektor Marek Napieraj, Maria Kielar-Czapla – autorka książki o Ojcu Ludwiku Wrodarczyku i ks. Rafał Oleksy.

Organizatorem konferencji było katolickie stowarzyszenie „Civitas Christiana” –„organizacja współkształtująca rzeczywistość polską i przygotowująca katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełniające swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności ”. Tym bardziej cieszy fakt, że spośród wielu męczenników tego czasu i miejsca, to właśnie NASZ PATRON stał się głównym „bohaterem” tego wieczoru.
Jako pierwszy głos zabrał dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawił on konferencje pt:„Losy kapłanów diecezji łuckiej w czasie II wojny światowej”. Głównym zadaniem jego wystąpienia, jak sam to określił, było udowodnienie, że to właśnie duchowni z tej diecezji byli najbardziej prześladowanymi kapłanami w tamtym okresie.
Od początku można było zauważyć osobiste zaangażowanie prelegenta w odkrywanie prawdy o przedkładanej tematyce. Nie był to suchy wykład, czy bezuczuciowe przedstawienie faktów, lecz żywe i emocjonalne ukazanie krytycznego położenia duchowieństwa wołyńskiego w tamtym czasie. Każdy fakt historyczny był poprzedzony krótkim opisem tła społeczno – kulturowego, co ułatwiało zrozumienie zachowania i podejmowanych decyzji oraz podkreślało tragizm, jaki towarzyszył położeniu ludzi tamtych czasów. Choć wykład trwał ponad godzinę, podczas jego słuchania, nie odczuwało się zmęczenia. Podana na zakończenie wystąpienia statystyka unaoczniała ogrom strat personalnych diecezji łuckiej.

Jako następny głos zabrał ks. prob. Ludwik Kieras z bardzo osobistym wykładem pt: „Realizacja Świętości życia przez O. Ludwika Wrodarczyka”. Rozpoczął go od słów: „Od dziecka pasjonowało mnie życie mojego Wujka”. Następnie opowiadał o tym, jak wraz ze swoją rodziną poszukiwał śladów jego życia na Ziemi Wołyńskiej. Ks. Kieras ze wzruszeniem wspominał, jak bardzo żywa jest tam pamięć o jego wujku. Jak wiele osób pamięta go, jako osobę dobrą, świadczącą medyczną i duchową pomoc wszystkim, niezależnie od wyznania czy pochodzenia.
Na zakończenie prelegent przedstawił relację z wzruszającego spotkania z osobami, które pomogły rodzinie Ojca Wrodarczyka znaleźć miejsce jego męczeńskiej śmierci a także opowiedziały, w jaki sposób oddał on życie.

Po krótkiej przerwie i wzmocnieniu się kawą i ciastkami odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt: „Zapomniane zbrodnie na Wołyniu”, autorstwa Macieja Wojciechowskiego. Film jest relacją z pielgrzymki do miejscowości związanych z brutalnymi mordami. Jej przewodnikiem był autor pierwszego wystąpienia – dr Leon Popek. Stojąc wraz z pielgrzymami na miejscach, w których odbywały się mordy, przedstawiał wzruszające relacje mające na celu przybliżyć te wydarzenia. Słowa takie jak: „ustawiono ich w tym miejscu”, „tu był wykopany rów” itp. sprawiały, że widzowie widzieli oczyma wyobraźni to, co się wtedy działo. Dodatkowym elementem ubogacającym to wystąpienie były archiwalne zdjęcia z ekshumacji grobów w tamtych miejscach.

Wieczór zakończyło otworzenie wystawy przedstawiającej zdjęcia i biografie męczenników wołyńskich.

 

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.