STYPENDIA przyznane :)

24 czerwca zebrała się Komisja Stypendialna w celu przyznania stypendiów wyróżniającym się w nauce, osiągającym sukcesy artystyczne i sportowe oraz aktywnym społecznie uczniom.

Komisja obradowała w następującym składzie:
przewodnicząca - z-ca dyr. Weronika Sitarz
oraz członkowie:
Joanna Bojczyk – przewodnicząca Zespołu Przedmiotowego Nauk Humanistycznych,
Ewelina Podzimska – Czerniewicz – przewodnicząca Zespołu Przedmiotowego Języków Obcych
Janina Heczko – Sapota - przewodnicząca Zespołu Przedmiotowego Nauk przyrodniczych
Danuta Mikina - przewodnicząca Zespołu Przedmiotowego Nauk Matematycznych
Barbara Skiba – opiekun Rady Młodzieży
Patrycja Słupik – Pedagog Szkolny

Wychowawcy klas przekazali Komisji Stypendialnej 49 wniosków, które zostały wnikliwie zanalizowane. W związku z ograniczoną liczbą środków finansowych, jakie Komisja miała do dyspozycji przyznano 34 Stypendia ( 5 stypendiów I stopnia, 8 stypendiów II stopnia, 13 stypendiów III stopnia oraz 8 stypendiów IV stopnia).
Gratulujemy nagrodzonymŚmiech, a uczniom, którzy nie otrzymali stypendium życzymy sukcesu w kolejnym roku szkolnym.
Lista nagrodzonych znajduje się na Tablicy Ogłoszeń, a dokumentacja posiedzenia Komisji znajduje się w archiwum szkoły.
Pieniądze w imieniu nagrodzonych odbiera rodzic/ opiekun, legitymując się dowodem osobistym - w sekretariacie szkoły, w godz. 9.00 - 14.30

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.