Pierwsze spotkania z rodzicami

9 września odbyły się pierwsze wywiadówki.
Podczas spotkania z rodzicami uczniów klas III dyrektor szkoły, mgr Marek Napieraj przekazał pełną informację związaną z procedurami Egzaminu Gimnazjalnego 2014/2015 oraz informacje o dostosowaniu warunków na EG.
Wychowawcy klas podczas spotkań z rodzicami


przekazali pełną informację o procedurach szkolnych, dokumentach obowiązujących w szkole. Rodzice otrzymali również Informatory, harmonogramy zajęć dodatkowych oraz 4-godziny WF. Wychowawcy klas poprosili również rodziców o wypełnienie anonimowych ankiet przygotowanych przez pedagoga szkolnego oraz rodziców - koordynatorów realizowanego przez naszą placówkę Ogólnopolskiego Programu "Szkoła Współpracy" , badających oczekiwania rodziców wobec szkoły.
Odbyło się również spotkanie Rady Rodziców, podczas którego Prezydium Rady przedstawiło sprawozdanie z realizacji planu pracy oraz sprawozdanie finansowe.Odbyły się również wybory nowego Prezydium. Koordynatorki realizowanego w szkole Ogólnopolskiego Programu "Szkoła Współpracy przedstawiły jego tematykę i wstępny zarys prosząc o współpracę w jego tworzeniu i realizacji.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.