15 - lecie istnienia oraz 13 - lecie Patronatu Gimnazjum Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie.

„To już 15 lat istnienia gimnazjum,
to ładny kawałek czasu oraz duża dawka historii...”

 

W szkole...
W miarę ciepły, jak na zimowy,  grudniowy wtorek, dziewiąty dzień miesiąca był szczególny dla społeczności gimnazjum oraz naszego miasta. Poranek aż po popołudniowy czas został zarezerwowany na obchody piętnastej rocznicy istnienia gimnazjum a także trzynastej nadania patronatu Ojca Ludwika Wrodarczyka. Społeczność  gimnazjalna przygotowywała się do tego dnia od dłuższego czasu.

Pogłębiała wiedzę o Ojcu. Ludwiku na lekcjach religii i godzinach wychowawczych, uczestnicząc w konkursie szkolnym na portret Patrona, przygotowując plakaty nawiązujące do historii szkoły i jej najważniejszych wydarzeń oraz osiągnięć. Szkoła oraz sala multimedialna została udekorowana plakatami okolicznościowymi uczniów klas III wykonanymi pod kierunkiem mgr Weroniki Sitarz. Również  w sali multimedialnej powstała wystawa  poświęcona Patronowi, złożona z materiałów informacyjnych i fotograficznych gromadzonych przez wiele lat przez Marię Kielar – Czapla oraz udostępnionych szkole pamiątek rodzinnych państwa Kierasów, którą przygotowały mgr Beata Duch, mgr Katarzyna Markusik i mgr Iwona Mliczek. O wystrój sali multimedialnej zadbało Prezydium Rady Rodziców, pani Joanna Bojczyk, z-ca dyr. Weronika Sitarz oraz pracownicy administracyjni i obsługa szkoły.
Już o godz. 9.00 przedstawiciele klas wraz z Dyrektorem szkoły i katechetką Maria Kielar-Czapla złożyli  czerwone róże pod pamiątkową tablicą, poświęconą Ojcu Ludwikowi. Majestatycznie i z powagą, oddając hołd Patronowi szkoły,  dyrektor Marek Napieraj zapalił również znicz.

W kościele...
Ważnym, duchowym punktem obchodów była msza święta w trzech  intencjach: beatyfikacji Patrona, w intencji całej społeczności, rodziców i uczniów a także zmarłych pracowników i uczniów. Przy Wojciechowym ołtarzu stanęli goście: proboszczowie ks. Ludwik Kieras, ks. Marcin Kieras ze Slavkova z Opavy oraz katecheta gimnazjum ks. Krzysztof Pyszny, który  na wstępie zwrócił się do zebranych tymi oto słowami:
Dużo dobrego się dzieje w szkole. Jednym z powodów jest to, że się nie boimy Bożego błogosławieństwa.
Przekazał też życzenie ks. Proboszcza Damiana Wojtyczki, aby młodzież otwierała  się na dary Ducha, by nie było tak dobrze jak jest, ale żeby było jeszcze lepiej.

Słowo ks. Marcina...
Oczekiwanym momentem było słowo ks. Marcina, wnuka śp. Klary Kieras, siostry Ojca Ludwika. Gwoli przypomnienia pani Klara była obecna podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy w gimnazjum, w roku 2001. Ks. Marcin po raz kolejny odpowiedział na zaproszenie dyrekcji gimnazjum przybywając do Radzionkowa z odległego Slavkova. Przedstawiając się młodzieży wspomniał czasy swojego dzieciństwa, kiedy to w miejscu naszego gimnazjum była łąka, miejsce zabaw z kolegami. Wtedy nie spodziewał się, że na tym miejscu zostanie wybudowana szkoła podstawowa, przekształcona 15 lat temu w gimnazjum, które przyjmie imię jego krewnego, Ojca Ludwika Wrodarczyka.
Ks. Marcin poprowadził swoją naukę w środkowej nawie, w bliskości gimnazjalnej młodzieży,. Rozpoczął od funkcjonowania  propagandy we współczesnym świecie, za którą spieszą ludzie. Porównał dzisiejszy świat do rynku, na którym ludzie czekają na proroka, który pociągnie ich za sobą. Stąd i zowąd pojawiają się różni prorocy, za którymi podążają ludzie. Niestety  prorok zaczyna im nie odpowiadać, gdzieś gubią go po drodze i wyrażają złość z tego powodu. I tak dzieje się  w koło Macieju. Robi się zamęt, ludzie się kłócą o swojego proroka. Ofiarą takiej nagonki był Ojciec Ludwik Wrodarczyk. Propaganda głosiła, że przy  granicy ludzie są winni, bowiem pchają się z polskością na tereny Ukrainy. Pozwolono w to imię zabijać. O. Ludwik padł ofiarą propagandy. Brutalnie go zamordowano. A przecież nikogo nie skrzywdził. Wręcz przeciwnie, nie robił różnic między ludźmi, pomagał wszystkim potrzebującym, uzdrawiał, pielgrzymował, udzielając sakramentów. Podobnie ofiarą propagandy w starożytnym Rzymie stali się chrześcijanie. To im zarzucano spalenie Rzymu, a wiadomo, że był to kaprys Nerona.
Ks. Marcin w dalszym ciągu swego rozważania zadał pytanie: Jak w tym zgiełku ideologicznym mają żyć współcześni uczniowie Chrystusa? Kogo mają bronić? Europa straciła tożsamość, uważa, że bez Chrystusa  życie będzie lepsze. Ks. Marcin przybliżył obraz Czech, w którym dano mu sprawować służbę kapłańską już 11 lat. Czechy w większości żyją bez Boga...W zamieszaniu tego świata należy przypomnieć sobie o Chrystusie. Kapłan przedstawił  świadectwo, iż przyjęcie komunii świętej przez nieuleczalnie chorego, uzdrowiło go całkowicie. Jego rodzina udała się do matki przełożonej Sperazny, aby prosić o łaski dla żony i dzieci, aby mogły pogodzić się ze śmiercią męża i ojca, a ta zaleciła przyjąć choremu Jezusa do serca, dzięki czemu cudownie odzyskał zdrowie. Nie zapominajcie, że z Jezusem nie zgubicie się w życiu- powiedział ks. Kieras. Słowo zakończył refleksją, wracając do tematu rynku, na którym czekają ludzie na nowego proroka, a zapomnieli, że w środku stoi krzyż, a u jego stóp można znaleźć odpowiedź na wszystkie pytania świata, jeśli na niego  popatrzą. Niech wizerunek i postawa  Ojca Ludwika będzie przed waszymi oczyma, bo on jednoczył ludzi ponad podziałami. Wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa Pana. Na pracę i naukę niech Pan błogosławi-skonkludował ks. Marcin.
Oprawą muzyczną liturgii mszy świętej był akompaniament organisty Romana Kierasa, którego aranżacje i piękna gra organowa wspomina na tej mszy w sposób szczególny podobne zamiłowania i talent muzyczny jego wujka - brata matki Klary, Ojca Ludwika, który (o tym warto przypomnieć) pisał nuty dla chóru w przeddzień męczeńskiej śmierci na dzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Obok Romana stanął szkolny chór umuzykalnionych dziewcząt i chłopców gimnazjum pod kierunkiem jedynej w swoim rodzaju dyrygentki i pasjonatki pięknego  śpiewu, mgr Weroniki Sitarz. Młodzież wykonała pięć pieśni, włączając się  w liturgię mszy świętej(Maryjo, ja Twe dziecię, Dla nas On przyszedł tu, O Panie, tyś moim  Pasterzem, Ciebie całą duszą pragnę, Matko Piekarska). Z wysokości organów popłynął piękny śpiew ku czci Patrona, dla którego śpiewająca  młodzież zawsze była wielką radością, jeszcze gdy sam prowadził swój chór.

W Centrum Kultury „Karolinka”...
Po mszy świętej udaliśmy się do nowo wyremontowanej sali widowiskowej Centrum Kultury „Karolinka”, gdzie mogliśmy w sposób szczególny zrealizować przygotowane przez uczniów i nauczycieli widowisko i świętować nasze rocznice.
Dyrektor gimnazjum Marek Napieraj powitał przybyłych gości: Burmistrza Miasta Radzionków –dr Gabriela Tobora, Przewodniczącego Rady Miasta – pana Dariusza Wysypoł, Radną Sejmiku Województwa Śląskiego – panią Barbarę Dziuk, Sekretarza Miasta- pana Rudolfa Sobczyka, Dyrektora ZPO – panią Joannę Kwiecińską, Przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana – pana Prezesa Macieja Szepietowskiego oraz pana  Szymona Antończyka, pana Andrzeja Bartoszewskiego, który reprezentował Prezesa Firmy NORMAN SP z o.o. – pana Cezarego Przybysławskiego, Kierownika Referatu ds. Informatyki Urzędu Miasta Radzionków - pana Adama Szołtysika, koleżanki i kolegów dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, księży proboszczów Ludwika Kierasa i Marcina Kierasa, rodzinę naszego patrona: Agatę i Romana Kierasów, dr Jana Wrodarczyka oraz pana Franciszka Wrodarczyka, rodziców, nauczycieli i uczniów, absolwentów szkoły oraz wszystkich, przybyłych na uroczystość.

Mowa dyrektora Napieraja...
Po powitaniu dyrektor wprowadził całą społeczność w czar świętowania słowami: Kiedy w ciszy i spokoju popołudniami chodzi się po szkolnych korytarzach można w skupieniu przyglądać się fotografiom, dyplomom, pucharom oraz licznym  certyfikatom, które zdobią naszą szkołę. Wówczas dociera do nas myśl, że to już 15 lat istnienia tego gimnazjum, to ładny kawałek czasu oraz duża dawka historii. A historia każdej instytucji pisana jest losem ludzi.
Dyrektor wspomniał o sukcesach szkoły: międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i szeregu innych. Nie pominął również  znaczenia najważniejszych życiowych wartości jak  patriotyzm, honor, poszanowanie godności, tolerancja i wrażliwość na cudzą krzywdę.
Z perspektywy 15 lat funkcjonowania jesteśmy dumni  z wszystkich osiągnięć naszych uczniów. Potwierdzeniem tego są wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, które  plasują nasze gimnazjum wśród najlepszych- powiedział dyrektor.

Niemniej ważne było nadanie imienia Ojca Ludwika Wrodarczyka naszej szkole. To osoba tego kapłana stała się dla nas pewnym punktem odniesienia, Jego wytrwałość w dążeniu do wymarzonego celu, konsekwencja w działaniu, ofiarność w stosunku do potrzebujących są bardzo uniwersalnymi cechami, które są godne naśladowania,(...) Poprzez te cechy nasz Patron pokazuje nam, że we współczesnym świecie nie należy wyzbywać się marzeń, ale należy dążyć do ich realizacji, nie można przechodzić obojętnie nad złem, ale należy na nie reagować i je zwalczać, nie należy zamykać się w sobie,   ale otwierać się na ludzi i ich potrzeby(...) W czasach, kiedy brakuje nam autorytetów, mogę z całą stanowczością stwierdzić, że Patron naszej szkoły swoją postawą i działaniami zasłużył na szacunek i pamięć - skonkludował dyrektor szkoły.

Wystąpienia gości...
Burmistrz miasta, dr Gabriel Tobor podkreślił ogromne znaczenie realizowanego przez naszą placówkę wychowania młodzieży przez wartości i tradycje, nawiązywanie do korzeni tej ziemi, naszego, śląskiego środowiska (…) i w  tym jesteśmy zgodni. Robicie to wspaniale, dziękuję za to. Do młodzieży powiedział: (…) Bądźcie dumni i ceńcie sobie to, w jakiej szkole jesteście. W życiu trzeba mieć bazę, fundament, kotwicę, która musi być gdzieś zaczepiona. Bazą jest Ojciec Ludwik Wrodarczyk. Ceńcie to sobie i w tym wzrastajcie. Kotwica wasza będzie was utożsamiała z wartościami.(…) Na końcu powiedział o tym, że ostatnio wiele dyskutuje się o gwarze. Niech wszyscy sie wadzom, ale my dali godomy.
Barbara Dziuk, radna Sejmiku Wojewódzkiego dała piękne świadectwo obecności duchowej w jej życiu wujka, Ojca Ludwika Wrodarczyka. Zobowiązała się do propagowania pięknego dzieła, które realizuje gimnazjum Jego imienia. Zwróciła uwagę na to, że (…) najważniejsze jest wnętrze człowieka. To, co jest ładnie opakowane  nie zawsze jest warte opakowania. Dobro, które się ma w środku, to sukces.  Za to, że mogłam  przeżyć  oddech dla duszy, dziękuję (…)
Maciej Szepietowski – prezes Civitas Christiana - w tym roku, jak stwierdził, nabrał odwagi, by przemówić. Po występie pochylił czoła przed  dyrekcją, nauczycielami i młodzieżą za piętnaście lat osiągnięć. (…)Jestem świadkiem, że w Radzionkowie nie tli się żar, ale ogień płonie. Życzył płomieni wiary, tożsamości, dziedzictwa kapłana ojca Ludwika Wrodarczyka OMI (…)
Dyrektor SP II  Bożena Łukawska złożyła życzenia w imieniu dyrektorów szkół, mówiąc : Chwila, która trwa może być najpiękniejszą z chwil.

Honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły...
Pięknym zwyczajem związanym z Dniem Patrona jest nagradzanie  honorowym tytułem   Przyjaciela Szkoły osoby i instytucje wspierające nasze gimnazjum. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymali Adam Szołtysik,  pracownik Urzędu Miejskiego w Radzionków, który od wielu lat wspiera nas na płaszczyźnie informatycznej służąc swym profesjonalizmem, pomocą i radą oraz Prezes Firmy NORMAN Sp. z o.o. pan Cezary Przybysławski. Dzięki panu prezesowi możliwym stało się spełnienie marzenia szkoły o jednolitym, uroczystym stroju absolwentów naszego gimnazjum.

Przedstawienie „Miarą wartości człowieka jest jego wnętrze”
Młodzież pod kierunkiem mgr Weroniki Sitarz i mgr Joanny Bojczyk w sposób perfekcyjny przedstawiła treści scenariusza katechetki, mgr Marii Kielar-Czapli. W tym roku zawierał on zagadnienia związane z historią powstania gimnazjum a także przypomniał postać młodego Ludwika Wrodarczyka, który już po ukończeniu szkoły podstawowej wiedział, czego chce i w jakim kierunku będzie podążał. W rodzinnym gronie Patrona wspominano studenta, który w swoich listach do rodziny poruszał tematy studiów seminaryjnych, dzielił się z sukcesami i wciąż powtarzał zdanie Jezusa: Kto wytrwa doi końca,  będzie zbawiony. I wytrwał do końca. Został kapłanem nie na godzinę, jak pragnął ale na dziesięć lat. Warto więc mieć marzenia i je realizować. Jak już zwyczaj nakazuje nie zabrakło fragmentów w gwarze śląskiej, wszak taką posługiwano się w domu Ludwika. W ostatniej części scenariusza zostali  imiennie przedstawieni absolwenci, którzy w różnych dziedzinach nauki i sportu osiągnęli sukcesy i wymarzone zawody. To również sukces naszej szkoły i Patrona o. Ludwika.
Narratorami przedstawienia byli: Zuzanna Mania, Wiktoria Jaruszewska i Bartosz Niewiadomski.
W rolę młodego Ludwika wcielił się Marek Golus, a słowa Ojca Ludwika przekazał nam Szymon Jasiok. Katarzyna Ptak wzruszała ciepłym głosem matki, czytającej listy syna, Helena ( Agnieszka Walosczyk) zachwyciła nas piękną gwarą radzionkowską, przypominając wskazówki Ludwika dotyczące wychowywania dzieci, żywiołową radością zaraziła siostrzenica Ludwika – Ana ( rola Kasi Szołtysik), a autorytetem zaimponował Wojciech Tobor – rola ojca. Zespół chóralny wykonał pieśń „Kto się ojca, matki woży…”.  Chór towarzyszył również solistom, Paulinie Jacek w pieśni „Jestem śląskie dziecko, Boże tobie chwała…” oraz Paulinie Jacek, Szymonowi Jasiokowi i Markowi Golusowi w pieśni „Ty pójdziesz górą…”. Wszyscy występujący ubrani byli w regionalne, radzionkowskie stroje, które mieniły się na scenie tęczą barw i kwiatowych wzorów. Rolę uczniów gimnazjum, ubranych w mundurki z logiem szkoły odegrali: Dominika Kiczka i Maciej Wolny.

Prezentacja multimedialna
Zastępca dyrektora szkoły, mgr Weronika Sitarz piękną prezentacją multimedialną, przygotowaną przez dyrekcję szkoły przy wsparciu ucznia klasy II a, Jakuba Konefała, „poprowadziła”  wszystkich zebranych po budynku gimnazjum, przedstawiła ważne dla uczniów i nauczycieli  miejsca w szkole, najistotniejsze obszary działalności wychowawczej oraz sukcesy uczniów i nauczycieli. Jej niezwykle ciepły, spokojny głos pozwolił na refleksję o szkole, którą znamy, ale która wciąż odkrywa przed nami nowe oblicze piękna i której społeczność tworzy jedyną w swoim rodzaju rodzinną atmosferę.  Prezentacja była trafionym punktem obchodów szkolnych rocznic.

Niespodzianka...
Nieoczekiwaną niespodzianką dla wszystkich był występ absolwentów gimnazjum. Usłyszeliśmy chwytającą za serce piosenkę Do kołyski wykonaną przez Dominikę i Łukasza, do której piękną interpretację taneczną wykonały niezwykle utalentowane, płynące w tańcu  bliźniaczki Julia i Alicja. Wystąpiła też Oliwia z piosenką One and Orly Czuło się emocje, a jej silny głos zapierał dech w piersiach. Gratulacje dla nich i wielki podziw dla rozwijających się talentów ze szczerym życzeniem sukcesów. Finałowy koncert zakończył występ szkolnego zespołu tanecznego FESS, przygotowanego przez mgr Agnieszkę Jochlik.
Ukoronowaniem spotkania było wykonanie na deskach C. K. „Karolinka” pamiątkowego zdjęcia uczniów, absolwentów, nauczycieli, rodziców, przyjaciół szkoły oraz zaproszonych gości.

W sali multimedialnej gimnazjum...
Po uroczystościach w „Karolince” goście, nauczyciele oraz występujący aktorzy udali się na Spotkanie po latach do sali multimedialnej szkoły, w której czekał słodki poczęstunek ofiarowany przez Radę Rodziców oraz okolicznościowe wystawy. Uczestnicy spotkania w rodzinnej i ciepłej atmosferze, ciesząc się z  uroczystego dnia i sukcesu artystycznego uczniów, dzielili się spostrzeżeniami, podziwiali wystawy i prace plastyczne trzecioklasistów. Zwyczajowo goście wpisali się  do szkolnej kroniki, by pozostawić ślad i swoje przeżycia w trwałym zapisie, który też tworzy historię. Przeżycia zaś w tym roku były wyjątkowe, co usłyszałam z ust gości, również tych, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w naszej szkolnej uroczystości. Miło było usłyszeć tak piękne słowa. To dobry znak, że starania gimnazjum  przez 15 lat wydały bardzo dobre owoce.
Za dwa lata kolejne piętnastolecie - Patronatu Ojca Ludwika i Jego duchowej obecności w murach gimnazjum. To kolejne dwa lata działań uczniów, by wytrwać do końca i dojść do upragnionego celu. Oby Patron wspierał nas w tym dążeniu przez orędownictwo u Boga.

Podziękowania
Za piękne chwile w CK „Karolinka” dyrektor gimnazjum podziękował uczniom, przybyłym absolwentom: Oliwii Buczyńskiej ( rocznik 2008-2011) oraz Dominice Kwiatkowskiej, Julii i Alicji Wiśniowskim, Łukaszowi Ungierowi (rocznik (2011-2014), autorce scenariusza mgr Marii Kielar-Czapli i mgr Weronice Sitarz, reżyserkom przedstawienia, mgr Weronice Sitarz i mgr Joannie Bojczyk, z-cy dyr. Weronice Sitarz również za oprawę muzyczną, za scenografię mgr Janinie Siwakowskiej, mgr Weronice Sitarz oraz mamie naszego ucznia Michała Gatomskiego, za choreografię mgr Agnieszce Jochlik. Kostiumy, w których wystąpili aktorzy pochodziły z darów, stanowiących zasoby Szkolnej Izby Regionalnej oraz Zespołu Pieśni i Tańca Mały Śląsk. Dziękujemy również mgr Ewelinie Podzimskiej - Czerniewicz i jej podopiecznym ze Szkolnego Koła Fotograficznego za oprawę fotograficzną i filmową uroczystości.
Pan dyrektor złożył podziękowania dyrektorowi Centrum Kultury „Karolinka”, pani Justynie Konik za zaproszenie do pięknej, wyremontowanej sali widowiskowej oraz pracownikom technicznym za wsparcie w realizacji uroczystej akademii.
Szczególne podziękowania składamy naszym kochanym rodzicom, którzy przygotowali zapierający dech w piersiach wystrój sali multimedialnej oraz za przepyszne wypieki, którymi zachwycali się wszyscy obecni na „Spotkaniu o latach” goście.

Postscriptum
Wyrażam ogromną wdzięczność za przygotowanie przedstawienia, do którego napisałam scenariusz ( jak co roku życzliwie konsultowany z wspierającą mnie w procesie jego powstawania panią Weroniką Sitarz). Zrealizowane przedstawienia zawsze odbieram z wielkim szacunkiem i podziwem dla występujących aktorów - zdolnej młodzieży oraz nauczycieli, którzy przygotowują uczniów podczas żmudnych prób, wkładając w proces przygotowań serce i zaangażowanie.

Maria Kielar-Czapla
Konsultacja i korekta, z-ca dyr. Weronika Sitarz

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie znajduje się pełna relacja fotograficzna z obchodów. Zdjęcia w dużym formacie można zobaczyć również na szkolnej stronie, na Facebooku.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.