Szkolne Dni Profilaktyki cz. II - "STOP AGRESJI!" w ramach Ogólnopolskiego Programu Baezpieczna i Przyjazna Szkoła

 

27 stycznia, w ramach drugiego Dnia Profilaktyki odbyły się zajęcia profilaktyczne pod wspólnym hasłem „STOP AGRESJI”. Dni zorganizowane zostały zgodnie z Ogólnopolskim Programem Bezpieczna i Przyjazna Szkoła pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciele – wychowawcy przeprowadzili lekcje wg przygotowanych przez pedagoga szkolnego, mgr Patrycję Słupik scenariuszy.

Tematy  zajęć zostały dostosowane do poszczególnych grup wiekowych: w klasach I „Zapobieganie przejawom agresji", w klasach drugich: „Nie jestem sam”, w klasach trzecich „Agresja – korzyści, czy straty?”. Podsumowaniem zajęć były plakaty wykonane przez uczniów, które tworzą galerię na I i II piętrze korytarzy szkolnych, pod wspólnym tytułem „Stop agresji”.
Trzeci Dzień Profilaktyki odbędzie się 17 lutego, podczas którego uczniowie klas I zapoznają się z podstawowymi zasadami I pomocy. Zajęcia poprowadzi absolwent szkoły, Patryk Wiśniewski wg harmonogramu: lekcja 2, sala nr 10 – klasy Ia i Id; lekcja 2 – klasy Ib i Ic.
Zapraszamy do Galerii zdjęć na naszej stronie.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.