Egzamin Gimnazjalny 2015 zakończył się

Zakończył się Egzamin Gimnazjalny 103 uczniów klas III rocznika 2012 – 2015 Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie.
Uczniowie pisali testy, podsumowujące trzy lata nauki w gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimna­zjal­nej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadcze­nia­mi).
Egzamin w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie przebiegał bez zakłóceń z zachowaniem wszystkich, obowiązujących procedur.
Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.