ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr 10 / 2015 Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie terminów wystawiania ocen, terminów rocznych konferencji klasyfikacyjnych oraz terminów składania podań o egzaminy kl

ZARZĄDZENIE wewnętrzne  nr 10 / 2015 Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie z dnia  14 maja  2015 r. w sprawie terminów wystawiania ocen,  terminów rocznych konferencji klasyfikacyjnych oraz terminów składania podań  o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

§ 1. Terminy konferencji końcoworocznych:
Konferencja klasyfikacyjna dla klas III odbędzie się 16 VI 2015 r.  ( wtorek ) o godz. 1430.
Konferencja klasyfikacyjna dla klas I i II odbędzie się 22 VI 2015 r.  ( poniedziałek) o godz. 1430.
Konferencja podsumowująca pracę w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się 26 VI 2015 r. ( piątek )o godz. 1100.
§ 2. Terminy wystawiania ocen końcoworocznych:
oceny ndst do 10  VI  2015 r. pozostałe do  12 VI 2015 r.  dla uczniów klas III
oceny ndst do 16 VI 2015 r. pozostałe do 19 VI 2015 r.  dla uczniów klas I i II.
Ze względów organizacyjnych, wszystkich nauczycieli zobowiązuję do terminowego wystawiania ocen oraz do nie zmieniania wystawionych ocen.
§ 3. Terminy składania podań o egzaminy klasyfikacyjne:
do  15 VI 2015  r.  ( poniedziałek) do godz. 1000   dla uczniów klas I - III
§ 4. Terminy przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych:
16 – 19  VI 2015 r. dla uczniów klas I -  III
§ 5. Terminy składania podań o egzaminy poprawkowe:
do 16 VI 2015 r.  ( wtorek ) do godz. 1000  dla uczniów klas III
do 19 VI 2015 r.  ( piątek ) do godz. 1000  dla uczniów klas I i II
Egzaminy poprawkowe będą odbywały się w dniach 24 – 28 sierpnia 2015 r.
§ 6. Wychowawców klas zobowiązuję do omówienia ze swoimi wychowankami zagadnień związanych z końcem roku szkolnego.
§ 7. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania                                                                                                                
§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka.
                       

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.