Informator szkolny / INFORMACJA o UBEZPIECZENIU

 
INFORMATOR organizacyjny na rok szkolny 2016-2017
POBIERZ

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW: POBIERZ

( pobierz) INFORMATOR podstawowe informacje o szkole ( adres, tel/fax), cel nadrzędny, cele szczegółowe, baza szkoły, sukcesy szkoły, oferta szkoły, informacje o życiu społeczności szkolnej

SEKRETARIAT szkoły informuje:
Opłatę za wydanie DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ należy wpłacać na rachunek bankowy nr
27 1050 1230 1000 0023 3689 7216
W tytule przelewu napisać: opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz imię i nazwisko ucznia.

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2016/2017:

13 września 2016 r.  -  spotkanie informacyjne + spotkanie dyr. z rodzicami uczniów kl. III
25 października 2016 r.   -  konsultacje

13 grudnia 2016 r.  -  konsultacje  ( informacje o zagrożeniach)
10 stycznia 2017 r.-  wywiadówka
21 marca 2017 r.-  konsultacje kl. I, II;  wywiadówka kl. III + inf. o egzaminie gimn.
23 maja 2017r.-  wywiadówka + konsultacje  ( informacje o zagrożeniach

Na konsultacjach obecni są wszyscy nauczyciele; na wywiadówkach - wychowawcy klas

W podanych wyżej terminach dyżur pełnią:
- Pedagog Szkolny, mgr Patrycja Słupik - dyżur konsultacyjno - doradczy: pracownicy Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Radzionkowie ( w gabinecie Pedagoga) - Prezydium Rady Rodziców ( po spotkaniach z nauczycielami w gabinecie dyrektora)

 

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI :
 16 września 2010 r.
- spotkanie informacyjne
 27 października 2010 r.
- konsultacje
 15 grudnia 2010 r.
- konsultacje ( informacje o zagrożeniach )
 13 stycznia 2011 r.
- wywiadówka
 29 marca 2011 r.
- konsultacje kl. I , II; wywiadówka kl. III
 19 maja 2011 r.
- wywiadówka + konsultacje ( informacje o zagrożeniach )
 Godziny powyższych spotkań będą podawane na tydzień przed terminem
 Na konsultacjach obecni są wszyscy nauczyciele
 W podanych wyżej terminach dyżur pełni także Dyrekcja Gimnazjum, Rada Rodziców i Pedagog Szkolny.
TERMINY KONFERENCJI:
 12 stycznia 2011 r.
- konferencja klasyfikacyjna po I półroczu
 14 stycznia 2011r.
- konferencja podsumowująca pracę w I półroczu
 13 czerwca 2011 r.
- konferencja klasyfikacyjna kl. III
 16 czerwca 2011 r.
- konferencja klasyfikacyjna kl. I i II
 21 czerwca 2011 r.
- konferencja podsumowująca pracę
Dyrektor Gimnazjum zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.