Koło dziennikarskie

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

Nastąpiła zmiana adresu naszej strony. Oto nowy adres :  www.gazetka-czarnonabialym.o12.pl

Redakcja 

Dnia 1 grudnia 2009 roku rozpoczęło w naszej szkole działalność Koło dziennikarskie.
Poniżej przedstawiamy formy realizacji oraz opis przedsięwzięcia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

 

KOŁO DZIENNIKARSKIE ABC MŁODEGO DZIENNIKARZA

1. Opis i formy realizacji przedsięwzięcia:
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom uczniów, planowane jest prowadzenie zajęć koła dziennikarskiego na terenie szkoły.
W ramach koła planowane są:
- zajęcia teoretyczne ukazujące podstawę zawodu dziennikarza,
- warsztaty dziennikarskie,
- wyjazdy uczniów np. do rozgłośni radiowej lub redakcji gazety,
- spotkania z dziennikarzami i ludźmi związanymi z dziennikarstwem,
- redakcja internetowej gazetki szkolnej na stronie Gimnazjum,
- organizacja i patronat nad konkursami literackimi,
- wydawanie biuletynu informacyjnego dla rodziców.
2. Cel przedsięwzięcia:

umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą edukację w wybranej ścieżce zawodowej.
Cele szczegółowe:
- przybliżenie pracy dziennikarza i profesji związanych z pracą dziennikarską,
- zapoznanie z dziejami dziennikarstwa i przybliżenie ogólnej wiedzy na temat mediów,
- zapoznanie z nowoczesnymi technikami audiowizualnymi,
- poznanie cech języka dziennikarskiego oraz zasad dobrej informacji, zaznajomienie z gatunkami dziennikarskimi, kształcenie języka wypowiedzi,
- uświadomienie oddziaływania języka na innych, zwrócenie uwagi na odpowiedzialność za słowa (etyka dziennikarska),
- prezentowanie własnych działań poprzez redagowanie szkolnej gazetki lub pisanie artykułów do prasy lokalnej,
- doskonalenie pracy zespołowej i kontaktów interpersonalnych,
- udział w życiu społecznym, kulturze i działaniach publicznych,
- rozwijanie uczniowskich zainteresowań i talentów,
- współpraca z instytucjami.
Opiekunki :
mgr Beata Duch
mgr Aleksandra Pachulska

Cel główny

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.