Nauczyciele

Wykaz nauczycieli uczących w naszej szkole:

 • mgr Napieraj Marek - DYREKTOR SZKOŁY - nauczyciel matematyki
 • mgr Słupik Patrycja - PEDAGOG SZKOLNY; zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Mliczek Iwona - BIBLIOTEKARZ
 • mgr Bojczyk Joanna - nauczyciel j. polskiego; zajęcia artystyczne - teatralne
 • mgr Pachulska Aleksandra - nauczyciel j. polskiego
 • mgr Klimczok Bogusława - nauczyciel j. polskiego i etyki
 • mgr Markusik Katarzyna - nauczyciel historii,  WOS i Wdżwr; zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Duch Beata - nauczyciel historii, Wdżwr
 • mgr Jochlik Agnieszka - nauczyciel j. angielskiego; zajęcia artystyczne - taniec nowoczesny
 • mgr Piekarczyk Sylwia - nauczyciel j. angielskiego
 • mgr Podzimska - Czerniewicz Ewelina- nauczyciel j. angielskiego
 • mgr Wojtas Mirosława - nauczyciel j. niemieckiego
 • mgr Skiba Barbara - nauczyciel j. niemieckiego
 • mgr Siwakowska Janina - nauczyciel matematyki i techniki
 • mgr Mikina Danuta - nauczyciel matematyki
 • mgr Gut Zbigniew - nauczyciel matematyki
 • mgr Krakowiak Joanna - nauczyciel fizyki
 • mgr inż. Socha Aldona - nauczyciel chemii i informatyki
 • mgr Słupik Bogumiła - nauczyciel informatyki, historii i WOS
 • mgr Kica Barbara - nauczyciel chemii
 • mgr Heczko-Sapota Janina - nauczyciel biologii; zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Wiśniowska Urszula - nauczyciel geografii; edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Leńdźwa Izabela - nauczyciel geografii i WOS
 • mgr Kielar-Czapla Maria - nauczyciel religii
 • mgr Nowak Jacek - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr STANISZ Jolanta- nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Suder Leszek - nauczyciel wychowania fizycznego

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.