O szkole

 

Nasz adres:

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka

ul. Krzywa 18

41 - 922 Radzionków

Nasza strona internetowa

 

www.gimnazjum.radzionkow.pl

Nasz adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasz tel./ fax 032 389-87-27

Radzionkowskie Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka OMI

jest położone w oddalonej od ulicznego zgiełku części miasta. Budynek jest jasny i przestronny. Teraz również piękny i kolorowy dzięki kapitalnemu remontowi budynku. Sale lekcyjne są dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, stale wzbogacane w miarę możliwości finansowych szkoły. Dzięki uczestnictwu w programie „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programie Współpracy Międzynarodowej COMENIUS oraz COMENIUS REGIO zakupiliśmy nowy sprzęt sportowy, stroje dla zespołu tanecznego i teatralnego oraz sprzęt nagłaśniający, aparat fotograficzny, kamerę video, laptopy,  projektor, tablice ekspozycyjne  i wiele innych materiałów wspierających realizację procesu dydaktycznego. Sukcesywnie, ze środków Urzędu Miasta oraz środków własnych upiększamy budynek i infrastrukturę szkoły - kapitalny remont budynku ( ocieplenie i pomalowanie elewacji, wymiana okien oraz modyfikacja oświetlenia i ogrzewania), monitoring szkoły i jej otoczenia, remonty klasopracowni i korytarzy szkolnych oraz toalet uczniów i pryszniców obok sal gimnastycznych, dalsze doposarzanie pracowni ( rolety, nowe ławki, biurka, tablice, tablice interaktywne, projektory, laptopy). Otrzymaliśmy również aparat fotograficzny - lustrzankę - dar naszego katechety - pasjonata fotografii.
Od roku 2014 w szkole narodził się nowy, piękny zwyczaj związany z pożegnaniem Absolwentów. Dzięki współpracy rodziców uczniów, sponsoringowi Rady Rodziców oraz prezesa Radzionkowskich Zakładów Odzieżowych zostały uszyte dla wszystkich absolwentów togi, w których oni żegnają się ze szkołą w sposób szczególnie uroczysty.
Aby pogłębić współpracę na linii Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele zgłosiliśmy akces do Ogólnopolskiego Programu "Szkoła Współpracy" i zostaliśmy zakwalifikowani. Efektem uczestnictwa w tym Programie będzie Projekt Współpracy Uczniów i Rodziców i Nauczycieli na lata 2015 - 2017.

Latem duże przerwy uczniowie spędzają w ogródku szkolnym, w którym mieści się arboretum stale wzbogacane przez młodzież ( Akcja – pamiątkowe drzewko klas III).
Szkoła propaguje zdrowy i aktywny styl życia, a jest to możliwe dzięki wspaniałemu zapleczu sportowemu w postaci obszernej sali gimnastycznej i siłowni oraz nowemu kompleksowi pięknych boisk ofiarowanych nam przez Urząd Miejski w Radzionkowie. Efektem są liczne sukcesy sportowe uczniów.
Zajęcia lekcyjne prowadzi zespół pedagogów, który nieustannie wzbogaca swój warsztat pracy i podnosi kwalifikacje. Obecnie w szkole pracuje 22 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych oraz 2 kontraktowych. Wśród nich znajdujemy 18 Laureatów Nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, 3 Laureatki Przewodniczącego Rady Miasta za wkład w promocję miasta oraz pracę na rzecz środowiska, 5 Laureatów Nagrody Kuratora Oświaty, a także 2 odznaczonych Brązowym Medalem Zasługi przez Prezydenta Polski , nauczycielkę odznaczoną Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Laureatkę Nagrody Ministra Oswiaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz ogromną pasję i zaangażowanie.
Szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom ( 98% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie - analiza wyników badań z roku 2014), dzięki czemu panuje w niej serdeczna i ciepła atmosfera, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi i osiąganiu sukcesów naukowych artystycznych i sportowych (17 laureatów oraz 30 finalistów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty, 74 Laureatów Nagrody Burmistrza Radzionkowa – przyznawanej za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe, 3 posłanki na Sejm Dzieci i Młodzieży; czołowe miejsca w powiatowych i regionalnych rozgrywkach szkolnych reprezentacji piłki siatkowej i koszykowej dziewcząt i chłopców, wiele sukcesów artystycznych). 
Powyższe sukcesy możliwe są dzięki szerokiej ofercie szkoły w postaci zajęć pozalekcyjnych: wyrównawczych ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, zajęć dla uczniów z dysleksją, zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań (chór szkolny, koło teatralne, koło plastyczne, SKS, Szkolny Klub Europejski – „Europysie”, Szkolne Koło Dziennikarskie"Czarno na białym", Koło Szkolnych Bibliofilów, koła przedmiotowe na których uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują się do konkursów, koło informatyczne, udział w warsztatach tematycznych: literackich,plastycznych, aktorskich, dziennikarskich, wyjazdy do "Świątyń Sztuki", spotkania wybitnymi przedstawicielami nauki, sztuki i sportu - np. spotkanie z absolwentem szkoły, Olimpijczykiem - Pawłem Zagrodnikiem ).
Uczniowie mają też możliwość prezentowania efektów swojej pracy ( wspaniałe i niepowtarzalne akademie w Domu Kultury, projekty edukacyjne - szkolne, wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe, wystawy, artykuły w prasie, prowadzenie szkolnej strony internetowej, Dni Otwarte szkoły, Pikniki Szkolne, Szkolne Dni Sportu, Dzień Pierwszoklasisty, Dzień Chłopaka, Dzień Dziewczyny, Integracyjne Mikołajki Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, tablica Primus Inter Pares, na której zamieszczane są wyniki współzawodnictwa w nauce klas oraz uczniów; prezentowane są również wszystkie sukcesy uczniów i ich opiekunów w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych).
Członkowie społeczności gimnazjalnej, przygotowując się do kolejnego etapu kształcenia, jakim jest nauka w szkołach średnich, kultywują tradycje śląskie, współpracują ze środowiskiem ( z Centrum Kultury „Karolinka”, Ośrodkiem dla Dzieci Niepełnosprawnych ZDOREWiR, przedszkolami i szkołami, parafią radzionkowską i parafią w Rojcy, stowarzyszeniem "Zielona Ziemia", radzionkowskim Związkiem Emerytów i Rencistów ), współpracują z prasą lokalną, uczestniczą w projektach międzynarodowych ( E – Twinning, VOIRON - Francja - PROJEKT "Europa i dialog międzykulturowy"; COMENIUS - partnerami naszej szkoły w ramach projektu były placówki z Czech, Finlandii, Hiszpanii i Hiszpanii; COMENIUS REGIO - partnerami projektu są: Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie, Centrum Kultury "Karolinka", Urząd Miejski w Radzionkowie oraz Szkoła z Dobele na Łotwie; wizyty studyjne COMENIUS - przygotowanie kolejnego projektu z partnerami z Finlandii, Portugalii, Turcji, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii; wizyty partnerskie i edukacyjne wolontariuszy z Litwy, Francji, Turcji, Hiszpanii) oraz prowadzą szeroką działalność charytatywną ( akcje świąteczne, koncerty, Akcja „Duchowa Adopcja Dziecka w Afryce” - wspieraliśmy finansowo i duchowo edukację naszego młodszego, dwunastoletniego kolegi - Clementiego Sagni mieszkającego w TOGO; Akcja Charytatywna"Kiedy się śmieje dziecko - śmieje się cały świat" w ramach śląskiego projektu KORBA, systematyczny udział w akcjach charytatywnych pod patronatem Szkolnego Koła Caritas i Rady Młodzieży: "Słodkie przerwy", Akcja, Akcja - występy artystyczne młodzieży; nawiązanie współpracy ze szkołą w Nepalu - wspieranie zakupu artykułów szkolnych, drobnych remontów, kontakty interpersonalne - akcje: "Świąteczna kartka dla przyjaciela z Nepalu", Pomoc dzieciom ukraińskim - wysłanie  polskich Elementarzy oraz przyborów szkolnych, "Paka dla zwierzaka" - zbiórka koców oraz karmy dla psów ze schroniska w Tarnowskich Górach, współpraca z Domami Dziecka w Tarnowskich Górach i w Bytomiu - prezenty świąteczne dla podopiecznych, zbiórka środków kosmetycznych i czystości ).
Uczymy więc i wychowujemy gimnazjalistów poprzez wskazywanie im wzorców osobowych oraz ukierunkowanie na podstawowe wartości, którymi młodzi ludzie powinni kierować się w swoim życiu.
Od powołania naszej placówki do życia kultywujemy w naszej szkole zwyczaj honorowania Tytułem PRZYJACIELA SZKOŁY osób, organizacji i instytucji wspierających w sposób szczególny wszelkie działania społeczności szkolnej Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie.
Tytuł ten przyznaliśmy już 23 beneficjentom, a niebawem uhonorujemy kolejnych naszych PRZYJACIÓŁ.

Pierwszy dzwonek inaugurujący pierwszy rok szkolny w naszym Gimnazjum zabrzmiał podczas akademii 1 września 1999 roku.
W
roku szkolnym 2009/2010  obchodziliśmy 10-lecie istnienia szkoły ( obchody rocznicowe trwały cały rok, a kulminacją była Akademia z okazji Dnia Patrona w w grudniu 2009r.  )

W roku szkolnym 2011/2012 uroczyście obchodziliśmy 10-lecie PATRONATU.
Ojciec Ludwik Wrodarczyk jest  Patronem społeczności gimnazjalnej wzmacniającym nas we wszechstronnym rozwoju.

W roku szkolnym 2014/2015 obchodzimy 15 - lecie szkoły. Uroczysta akademia odbędzie się w Dniu Patrona, 9 grudnia 2014r.
Serdecznie zapraszamy Przyjaciół Szkoły, ABSOLWENTÓW i wszystkich zainteresowanych
Śmiech Program Dnia Patrona opublikujemy w listopadzie.


zastępca dyrektora - mgr Weronika Sitarz

 "JEST TAKIE MIEJSCE NA ZIEMI, GDZIE CHLEB SMAKUJE NAJBARDZIEJ..."

28 maja 2001r. w Gimnazjum w Radzionkowie odbyło się uroczyste otwarcie
Szkolnej Izby Regionalnej.Powstanie tego mini-muzeum poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania. Młodzież gimnazjalna gromadziła eksponaty do Izby, zbierała informacje o historii miasta, ciekawych wydarzeniach i ludziach tu żyjących. Dzięki ich zaangażowaniu przy ogromnym wsparciu rodziców i krewnych uczniów, a często osób nie związanych ze szkołą, do których dotarła informacja o tworzeniu Szkolnej Izby, ten ciekawy pomysł został urzeczywistniony.
Szkolna Izba Regionalna to kuchnia śląska, w której można zobaczyć stare meble kuchenne i przedmioty codziennego użytku, takie jak na przykład żelazko z duszą, warzechy i nudelkule oraz tucki, moździerze, boncloki, szatkownica, karbidka, piękne talerze i filiżanki, stare młynki do kawy lub przypraw czy przepiękne, ręcznie haftowane makatki, będące prawdziwą ozdobą tego miejsca.
Wszystko tworzy tę specyficzną atmosferę, którą spotykamy do dziś w wielu śląskich domach. Chleb leżący na stole i książeczka z modlitwą do Najświętszej Panienki z prośbą o opiekę nad zdrowiem , bezpieczeństwem i ciepłem domowego ogniska nawiązują do korzeni naszego regionu, przywiązania do tradycji, szacunku do chleba i głębokiej religijności Ślązaków. Radzionków, miasto śląskie, do dziś jest kolebką najcenniejszych tradycji. Przekonujemy się o tym obserwując życie codzienne mieszkańców, z których wielu do dziś posługuje się piękną gwarą radzionkowską. To tu można jeszcze spotkać chopiony idące do kościoła w radzionkowskich strojach ludowych, będących często cennymi pamiątkami rodzinnymi przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. To również w naszym mieście tak wiele dzieci potrafi zaśpiewać pieśni śląskie, zatańczyć trojoka, ponieważ uczą się ich w szkołach lub na zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk", w Centrum Kultury "Karolinka".
Istotną częścią ekspozycji jest wystawa historyczna, która przypomina historię Radzionkowa, ukazuje stare ryciny, zdjęcia rodzimych zabytków oraz przedstawia ciekawe i istotne wydarzenia dnia codziennego miasta.
Edukacja młodego pokolenia Polaków w zakresie dziedzictwa kulturowego,przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji narodowych w możliwie jaknajwierniejszej formie oraz pielęgnowanie, kultywowanie i rozwijanie tych tradycji stanowi jeden z głównych założeń ścieżki edukacyjnej: "Edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe w regionie", realizowanej w nowoczesnej, zreformowanej szkole. Wiedza o tym, że gwara ludowa, stare obyczaje i obrzędy, taniec, muzyka, pieśni i podania, zabudowania, sprzęty, ubiory, są dziedzictwem przeszłości powinna być przekazywana uczniom poprzez osobiste doświadczenia zdobywane w trakcie poznawczej i twórczej aktywności dziecka, inspirowanej i kierowanej przez świadomego wagi problemu nauczyciela.
Można stwierdzić, że Szkolna Izba Regionalna jest wspaniałym przykładem realizacji właściwie zrozumianych celów edukacji regionalnej.
W tym miejscu pragnę złożyć słowa serdecznego podziękowania wszystkim darczyńcom (honorem jest znaleźć swe nazwisko uwiecznione na liście ofiarodawców znajdującej się w Szkolnej Izbie), a zwłaszcza pani Danucie Kalycie, która podarowała nam meble kuchenne i makatki oraz podziękować wszystkim, którzy również zapalili się do naszego pomysłu i rzeczowo oraz duchowo wspierali nas w realizacji tego przedsięwzięcia.
Zapraszam wszystkich do zwiedzania naszego mini-muzeum, a także do wzbogacania jego zbiorów.
Więcej zdjęć Szkolnej Izby Regionalnej znajdziecie w Galerii Zdjęć.mgr Weronika Sitarz - twórczyni i opiekunka Szkolnej Izby Regionalnej w Gimnazjum
im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie.

 

 

REGIONALIZM I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM

"Kultywowanie tradycji regionu, pogłębianie patriotyzmu oraz współpraca ze środowiskiem elementami szeroko rozumianej pracy wychowawczej w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka"

MISJA SZKOŁY
„SZKOŁA POBUDZA UCZNIA GIMNAZJUM DO POSZUKIWANIA WŁASNEGO MIEJSCA W ŚWIECIE POPRZEZ ROZBUDZANIE TOŻSAMOSCI REGIONALNEJ I PATRIOTYZMU ORAZ KSZTAŁTUJE UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU POZYTYWNYCH KONTAKTÓW INTERPERSONALNYCH”

Formy realizacji Wizji i Misji szkoły w obszarze
„ rozbudzanie tożsamości regionalnej i patriotyzmu”:

- Szkolna Izba Regionalna
– zbieranie i dbałość o eksponaty zgromadzone w Izbie, lekcje nawiązujące do tematyki   regionalnej przeprowadzane w Izbie , realizacja spotkań uczniów innych szkół w Izbie
- Realizacja tematyki regionalnej na lekcjach Muzyki – pieśni śląskie w programie nauczania i repertuarze chóru szkolnego
- Śpiewanie „Pieśni o Patronie – Ojcu Ludwiku Wrodarczyku” autorstwa mgr Marii Kielar – Czapla oraz Romana Kierasa - przez wszystkie dzieci
- Realizacja tematyki regionalnej na lekcjach Plastyki – prace plastyczne nawiązujące do historii Radzionkowa i całego Śląska
- Udział uczniów w konkursach plastycznych o tematyce regionalnej
- Prowadzenie zajęć chóru szkolnego, który w swym repertuarze ma wiele pieśni śląskich i stale opracowuje nowe
- Posiadanie w zasobach szkoły oryginalnych strojów śląskich z Radzionkowa, będących często darowiznami na rzecz szkoły ( oraz poszerzanie tychże zasobów, a także dbałość o nie i konserwacja ); stroje te często są udostępniane zaprzyjaźnionym szkołom, które u siebie organizują imprezy regionalne
- Udział chóru szkolnego w konkursach artystycznych, Dniach Patrona, Dniach Otwartych Szkoły, Jasełkach szkolnych, imprezach charytatywnych, imprezach organizowanych przez Radzionkowskie Koło Związku Górnośląskiego oraz w spotkaniach z dziećmi z innych szkół i przedszkoli Radzionkowskich oraz spotkaniach z dziećmi z , podczas których zespół prezentuje pieśni śląskie wykonując je w pięknych strojach radzionkowskich
- Aktywny udział całej społeczności gimnazjalnej we wszystkich edycjach Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych   „FYRTEK” ( I, II, III i IV )
- Dni Śląskie w szkole – zespołowe i indywidualne konkursy gwary, wystawy plastyczne, prezentacje scenek rodzajowych, pieśni śląskie
- Udział uczniów Gimnazjum w zewnętrznych Konkursach Gwary Śląskiej
- Udział Marii Kielar – Czapla w konkursie Gwary Śląskiej „Po naszymu, czyli po Śląsku”
- Realizacja scenariuszy przedstawień jasełkowych i uroczystości Dnia Patrona, które utrwalają wartości jakie niesie za sobą wzorowanie się na   Ojcu Ludwiku Wrodarczyku – „Sprawiedliwym wśród Narodów Świata” Ojcu Oblacie Niepokalanej Maryi OMI; autorką scenariuszy jest mgr Maria   Kielar – Czapla przy współpracy mgr Weroniki Sitarz; tytuły zrealizowanych scenariuszy o tematyce regionalnej:
· „Wilijo u nos w doma”
· „Pamięci Ojca Ludwika Wrodarczyka” świętobliwego Oblata” ( scenariusz obchodów II rocznicy nadania imienia Gimnazjum oraz 60 rocznicy   urodzin Ojca Ludwika Wrodarczyka · „Z listów Oblata”
· „Jak to downij Wilijo we Radzionkowie świętowali”
· „Wilijo we jednyj rodzinie”
· „U Justyny i Karols Wrodarczyków”
· „Był jednym z nich… O świętobliwym Oblacie Maryi Niepokalanej, Ojcu Ludwiku Wrodarczyku” ( z okazji 5 rocznicy nadania imienia Gimnazjum )
- "Szkuboczki"
- "Wesele o Wrodarczyków"
- "Kopidła u Wrodarczyków"
- "Już 10 lat Ojciec Ludwik Wrodarczyk naszym Patronem"
· „Dzisiaj Bóg wyciąga do nas swoje dłonie”
- Wydawanie publikacji o Patronie ( „Od świętości ku Patronowi” autorstwa Marka Napieraja, Krzysztofa Wójcika oraz Marii Kielar – Czapla; „Ojciec     Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy” Marii Kielar - Czapla; )
- Artykuły w Głosie Radzionkowskim oraz Adalbertusie – Maria Kielar - Czapla
- Wizyty w miejscach, gdzie nasz Patron spędzał dzieciństwo
- Lekcje katechezy oraz lekcje wychowawcze o Patronie
- Szkolne konkursy: wiedzy o Patronie, na album o Patronie, na wiersz o patronie itp.
- Konkurs IPN – prace uczniów o Patronie;
- Tworzenie drzew genealogicznych rodzin
- Akademie i uroczystości szkolne związane z następującymi świętami państwowymi oraz udział w uroczystościach miejskich: rocznica wybuchu II wojny światowej, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Spotkania z przedstawicielami władz miejskich, powiatowych, krajowych
- Wycieczki do miejsc pamięci narodowej,
- Wycieczki do gmachu Sejmu
- Poznawanie polskich pieśni patriotycznych
- Poszerzanie wiedzy o wielkich Polakach
- Poznawanie dorobku polskich artystów i naukowców
- Kształtowanie szacunku dla godła, flagi i hymnu narodowego
- Udział w konkursach historycznych zewnętrznych oraz organizowanie konkursów szkolnych
- Wystawy prac plastycznych nawiązujących do historii kraju
- Zwiedzanie i wizyty w „Świątyniach sztuki”
- Realizacja tematyki regionalnej i patriotycznej na lekcjach wychowawczych oraz lekcjach przedmiotowych
Współpraca ze środowiskiem:
- Wielopłaszczyznowa współpraca z CK ”Karolinka”,
- Współpraca ze szkołami Radzionkowa
- Dni Otwarte Szkoły
- Dni Ziemi
- Sprzątanie Świata
- Szkolne Targi Edukacyjne
- Współpraca z ZDOREWiR w Radzionkowie
- Współpraca z Policją, TOTU, MOPS, PPPP
- Współpraca z prasą lokalną – Dziennik Zachodni, Kurier Radzionkowski, Głos Radzionkowski, Gwarek Tarnogórski, Adalbertus


Podsumowanie: zastępca dyrektora - mgr Weronika Sitarz

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.