Patron szkoły

STRONA PATRONA SZKOŁY

 11 MAJ 2016

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego naszego Patrona       
Ojca Ludwika Wrodarczyka w  Łucku na Wołyniu.
Trwamy na modlitwie!

Dnia 10 maja 2016 oblaci pracujący na Ukrainie i  w Rosji pielgrzymowali do Rokitna i Okopów na Polesiu Wołyńskim.
Miejscowość Okopy- ostatnia placówka duszpasterska naszego Patrona Ojca Ludwika Wrodarczyka, w której był proboszczem. Dzisiaj jest już wspomnieniem- nie istnieje. Pozostał tylko cmentarz, założony przez o. Wrodarczyka.
Jak podają uczestnicy pielgrzymki  W strugach deszczu i ulewy oblaci w drodze na cmentarz w Okopach odprawiali Drogę Krzyżową w intencji pokoju na Ukrainie .
Ojciec Ludwik Wrodarczyk był tylko jednym z wielu męczenników wołyńskich, o których nie należy zapominać.

Ks. Vitold Yosif Kovaliv, pielgrzymujacy na Wolyn podaje:

W Rokitnie na Polesiu Wołyńskim we wtorek, 10 maja 2016 r., zebrani oblaci z Ukrainy i Rosji, miejscowi duszpasterze – proboszcz ks. Adam Bogusz SAC i wikariusz ks. Valeriy Dubyna SAC oraz ks. Vitold-Yosif Kovaliv z Ostroga odprawili Mszę św. w intencji rychłej beatyfikacji o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Mszy św. przewodniczył ks. Marcin Puchała OMI, wikariusz prowincji, który przybył z Polski. 

Fot. Valeriy Dubyna

 

KSIĄŻKA o PATRONIE:
Autorka: Maria Kielar - Czapla
"Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy." POBIERZ

 

 

 

 

 

PIEŚŃ o PATRONIE - pobierz

Słowa Pieśni o Patronie – Ojcu Ludwiku Wrodarczyku OMI; słowa: Maria Kielar - Czapla

Tam w Okopach na Wołyniu wspomina się dziś kapłana,
Który życiem swym przypłacił wierność dla swojego Pana.
O Ludwiku Wrodarczyku, o najdroższy nam Patronie
Twoja wierność mnie umacnia, gdy do Boga wznoszę dłonie.
Ref.
Jesteś wzorem dla swych braci, misjonarzy wśród Oblatów.
Spojrzyj na nas, drogi Ojcze z Twoich niebiańskich zaświatów. /  BIS

Proszę o Twe wstawiennictwo we wszelakich utrapieniach
I pomóż mi, drogi Ojcze, w chwale dojść drogą zbawienia.
Imię Twoje sławić będę po ostatnie życia chwile,
Bowiem dobra, miłosierdzia w Twoim życiu było tyle

Więcej informacji o PATRONIE, Ojcu Ludwiku Wrodarczyku O.M.I. znajdziecie na stronie Parafii Św. Wojciecha w Radzionkowie: http://www.parafia.radzionkow.pl

oraz  Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI - w drodze na ołtarze; polecamy  profil społecznościowy:
O. Ludwik Wrodarczyk OMI -https://www.facebook.com/ludwikomi/?fref=tsOJCIEC LUDWIK WRODARCZYK O.M.I. 1907 - 1943Ojciec Ludwik Wrodarczyk był synem śląskiej ziemi rodem z Radzionkowa na Górnym Śląsku. Urodził się dnia 25 sierpnia 1907 roku jako drugie dziecko bardzo pobożnych i pracowitych rodziców. Podstawowe wykształcenie zdobywał w szkole znajdującej się przy szosie prowadzącej do Tarnowskich Gór. Jej gmach wznosi się tam i obecnie – to Szkoła Podstawowa Nr 1. Ludwik codziennie rano wychodził z domu o tej samej porze, przechodził obok kościoła św. Wojciecha, który po domu rodzinnym był dla niego drugim najważniejszym miejscem w życiu. Tam właśnie kształtowała się jego nadzwyczajna i szczera pobożność oraz fascynacja i umiłowanie wiary w Chrystusa. W 1921 roku Ludwik Wrodarczyk opuszcza mury szkoły, kończy się pewien etap w jego życiu. Kiedyś w przypływie szczerości wyznaje swemu koledze: „Wiesz, Franek, ja bym tak chciał, żeby moje życie przyczyniło się do wzmocnienia Królestwa Bożego. Ja bym chciał umrzeć śmiercią męczeńską”. Oznajmia ojcu swą decyzję o pragnieniu zostania księdzem, co kłóci się z wyobrażeniami głowy rodziny o przyszłości syna, albowiem widział miejsce dla Ludwika w kopalni. Jednak dojrzały w swej decyzji Ludwik oznajmia ojcu: „Tato, choćby jeno godzina być księdzem, ale jo nim byda!”.

 

TO IMIĘ ZOBOWIĄZUJE...

Sentencja ta określiła charakter świętowania pierwszej rocznicy nadania imienia Ojca Ludwika Wrodarczyka Gimnazjum w Radzionkowie. Bezpośrednie obchody poprzedził konkurs plastyczny, zorganizowany przez Lucynę Pierchałę oraz Weronikę Sitarz, a także konkurs literacki na wiersz o Ojcu Ludwiku Wrodarczyku pod patronatem Aleksandry Pachulskiej. Centralnym dniem uroczystości stał się dzień 12 grudzień 2002, czwartek, choć obchody zaczęły się już w poniedziałek uroczystym apelem przed tablicą pamiątkową. Delegacja Gimnazjum złożyła wiązankę kwiatów. Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i literackiego. Uczniowie - laureaci otrzymali nagrody. Całość uroczystości poniedziałkowych uświetniła prezentacja wierszy (laureatów I i II miejscu) oraz warta honorowa harcerzy i poczet sztandarowy. Czwartkowy dzień obchodów rozpoczęła uroczysta narada Rady Pedagogicznej, na którą przybył sekretarz miasta pan Gabriel Tobór. Maria Kielar - Czapla odczytała referat ukazujący drogę do świętości Ojca Ludwika Wrodarczyka pt. "Świętymi się nie rodzi, świętymi się stajemy". Następnie nauczyciele udali się do swoich klas, gdzie razem z uczniami zagłębiono wiedzę o patronie, dzielono się spostrzeżeniami. Godz. 13.30 zgromadziła całą społeczność Gimnazjum w kościele parafialnym na uroczystej mszy świętej w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Ludwika oraz całej społeczności gimnazjum. Ksiądz Ireneusz Brach, katecheta gimnazjum powitał przybyłych gości, przedstawicieli duchowieństwa: -księdza proboszcza Ludwika Kierasa, siostrzeńca Ojca Ludwika; -księdza proboszcza Wiktora Soporę; -ojca Andrzeja Kordę; -ojca Józefa Walkosza; -ojca Alfonsa Glanca. Na mszę przybyli również zaproszeni goście, przedstawiciele władz miasta, Wydziału Edukacji i Kultury, Rady Powiatu i Miasta, starej i nowej Rady Rodziców, oraz przedstawiciele Rodziny Patrona z diakonem Marcinem Kierasem. Mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Ludwik Kieras w asyście przybyłych gości, zaś kazanie wygłosił Ireneusz Brach. Mówił o cechach Ojca Ludwika, które mogą być wspaniałym drogowskazem dla młodego gimnazjalisty. Dziękował również Bogu za przykład który dał nam w osobie ojca Ludwika. Pięknym akcentem w wypowiedzi ks. Ireneusza było zaliczenie społeczności gimnazjum do "rodziny patrona". Na zakończenie mszy świętej swoje słowo skierował do zebranych ksiądz Ludwik Kieras. Ukazał drogę uświęcania się o. Ludwika od wczesnej młodości. Mówiło wszechstronnych zdolnościach i zainteresowaniach patrona. Wzrost duchowy, mądrość życia na wzór patrona, wytrwałe dążenie do celu to przesłanie księdza Ludwika Kierasa, skierowane do Gimnazjalistów. Ks. Ireneusz podziękował za "słowa z pierwszej ręki" siostrzeńca patrona. Msza była bardzo uroczysta. Liturgię uświetniły czytaniem i śpiewem Żaneta Luty i Joanna Kurczyk, uczennice Gimnazjum. W kościele był też obecny poczet sztandarowy Gimnazjum i harcerzy a przy tablicy pamiątkowej- wartę honorową pełnili harcerze, którzy złożyli również wiązankę kwiatów. O godz.14:45 odbyła się uroczysta akademia w C.K. "Karolinka". Na uroczystości przybyli zaproszeni goście m.in. burmistrz Gustaw Jochlik, przewodniczący Rady Miasta Michał Cyl, pan naczelnik WEiK UM Ryszard Posmyk, przedstawiciele duchowieństwa którzy celebrowali msze świętą, radni powiatowi i miejscy-Kazimierz Gwóźdź, Gabriel Tobor, Ignacy Tobor, Ireneusz Osadnik, przewodniczący RTSK Paweł Bomba, przedstawiciel starej i nowej Rady Rodziców, Grzegorz Herwy i Leszek Wolniak, Janusz Sosinka, Bogusław Szymaszek prezes Sad- Rolu-u oraz przedstawiciele rodzin naszego patrona dr Jan Wrodarczyk, Agata i Roman Kierasowie oraz rodzice uczniów. Gości przywitała pani wicedyrektor Weronika Sitarz, po czym przedstawiono spektakl wg. scenariusza Marii Kielar - Czapli, ukazujący drogę ojca Ludwika od jego narodzin po męczeńską śmierć. Uczniów przygotowały panie : Aleksandra Pachulska, Bogusława Klimczok i Anna Jankowiak. Dekoracje wykonała Lucyna Pierchała, Weronika Sitarz przygotowała z chórem oprawę muzyczną do spektaklu- przepiękne pieśni śląskie. Na koniec przedstawienia chór zaśpiewał pieśń skomponowaną przez siostrzeńca patrona Romana Kierasa do słów Marii Kielar -Czapli w opracowaniu Weroniki Sitarz. Uczniowie z całą powagą oddali hołd naszemu patronowi przez wspaniałą grę aktorską. Szczególne wyrazy uznania należą się odtwórcy roli Ludwika Wrodarczyka Błażejowi Toborowi. Po występie głos zabrał Dyrektor Marek Napieraj, który w swym przemówieniu oddał nastrój tego dnia i podzielił się swoimi wyrażeniami o gimnazjum, które przed rokiem stało się bogatsze, bowiem otrzymało imię Ludwika Wrodarczyka. Imię to zobowiązuje, ideały patrona starają się wcielać w życie z entuzjazmem i zapałem w różnych dziedzinach, korzystając z każdej możliwości. Na zakończenie dyrektor podziękował wszystkim szczególnie rodzinie patrona szczególnie za udostępnienie pamiątek rodzinnych. Wspominał również o inicjatywie nadanie imienia Ojca Ludwika, która była pomysłem Ignacego Tobora. Dziękując, wręczył mu oryginalny dyplom. Podziękowanie otrzymali również Grzegorz Herwy, za współpracę i trud włożony w rozwój Gimnazjum, Roman Kieras za skomponowanie pieśni o Ojcu L. Wrodarczyku oraz M. Kielar-Czapla za trud włożony w poszukiwanie pamiątek o Ojcu Ludwiku, wysiłek skierowany w zjednywaniu ludzi przyjaznych Gimnazjum oraz za scenariusz przedstawienia. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Gustaw Jochlik, który wręczył dyrektorowi Napierajowi przenośny komputer oraz projektor, jako dar z okazji I rocznicy nadania imienia Gimnazjum. Jest to cenna pomoc naukowa dla nauczycieli i uczniów. Po części artystycznej uroczystości w CK "Karolinka" zaproszeni goście, członkowi chóru oraz artyści spektaklu udali się do Gimnazjum, aby zwiedzić wystawę poświęconą Ojcu Ludwikowi Wrodarczykowi. Najciekwaszym eksponatem należącym do patrona była poduszeczka z inicjałami ojca Ludwika, haftowana przed 69 laty, pamiątka prymicyjnej mszy świętej- oryginalne zdjęcie prymicyjne oraz obrazeczek z jego prymicji. Agata i Roman Kierasowie oraz dr. Jan Wrodarczyk udostępnili ciekawe zdjęcia z pobytu w Okopach, które obrazowo ukazywały miejsca, związane z patronem. Po zwiedzeniu wystawy, był czas na poczęstunek, którego sponsorami byli radzionkowscy piekarze i cukiernicy : Jan Pietryga, Damian Pietryga, Zenon Molik, cukiernia Raczyński oraz cukiernia Koza- Górniak, którym Dyrekcja Gimnazjum składa serdeczne podziękowanie. Czwartkowy, świąteczny dzień I rocznicy nadania imienia Gimnazjum pozostanie na pewno w pamięci wielu uczestników. Życzeniem Dyrektora Marka Napieraja zawartym w Programie Wychowawczym Gimnazjum są słowa, które przypominał w swym słowie do zebranych: "wychowanie takiego absolwenta, Który będzie z wytrwałością dążył do obranego celu, który w swoim działaniu będzie kierował się poczuciem obowiązku poszanowaniem wartości chrześcijańskich oraz umiłowaniem rzeczy pięknych." Od roku Gimnazjum ma imię "świętego" patrona , choć jeszcze nie kanonizowanego, o ileż łatwiej będzie sprostać takiemu zadaniu prosząc o Jego wstawiennictwo.

 WSPOMNIENIA:

TO JUŻ SIÓDME PATRONALNE ŚWIĘTO SZKOŁY

n_pict0087.jpg

 

ZE SZKOŁY

n_pict0017.jpgDnia 10 grudnia Anno Domini 2008 o godzinie 9. 15 opustoszały mury gimnazjum. W ten mroźny, aczkolwiek bezśnieżny dzień młodzież tylko przez godzinę przebywała w szkole na lekcji wychowawczej, na której omawiano wartości duchowe Patrona, by później udać się do kościoła na uroczystą Mszę świętą w intencji całej społeczności szkoły a także beatyfikacji męczennika Ojca Ludwika Wrodarczyka. Tradycyjnie przedstawiciele klas złożyli kwiaty pod szkolną tablicą pamiątkową.

 

 

 

 

DO KOŚCIOŁA

n_pict0070.jpgUlicami miasta w kierunku kościoła przeszła młodzież z chóru w regionalnych strojach śląskich tych świątecznych po codzienne, „na beztydzień” i niedzielę, by udać się do kościoła. Był to niecodzienny widok. Starsi przechodnie mogli przypomnieć sobie lata minione, gdzie śląski strój był popularny jak dzisiejsze dżinsy. Młode i piękne dziewczęta wyglądały urzekająco. Towarzyszyli im chłopcy, którzy w tym roku uświetnili swym śpiewem występ chóru. W radzionkowskiej świątyni rozległo się „Ave Maryja”, „Maryjo, ja Twe dziecię” „Matko Piekarska” oraz „Pieśń o Patronie”. Śpiew był wyjątkowy, wzbogacony nowymi głosami pierwszoklasistów. Nad całością czuwała wciąż pełna entuzjazmu i wiary w swoje członkinie chóru Pani wicedyrektor Weronika Sitarz. Razem ze swoim chórem oraz akompaniamentem Pana organisty Romana Kierasa Msza święta miała wyjątkową oprawę.

 

SŁOWO RADZIONKOWSKIEGO PROBOSZCZA.

n_pict0051.jpgZebranych powitał Ks. Proboszcz Damian Wojtyczka, który wspomniał o cyklu obchodów 65-rocznicy męczeńskiej śmierci Ojca Ludwika Wrodarczyka oraz rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Wspomniał, iż w ten cykl wpisuje się również i dzisiejsze patronalna uroczystość. Witając serdecznie zgromadzonych, dziękował Bogu za tak wielką osobowość oblata, który „dał najpiękniejsze świadectwo swojej wiary, ale zarazem najtrudniejsze, bo świadectwo krwi i męczeństwa. Proboszcz wspomniał, iż dzisiejsza młodzież ceni świadków, czyli ludzi, którzy żyją tak, jak mówią i żyją tak, jak nauczają, zgodnie z zasadami naszej wiary. Zażyczył też sobie, by o. Ludwik mógł jeszcze pełniej jaśnieć przykładem dla kościoła.

 

 

 

 

 

SŁOWO KSIĘDZA TOMASZA.

n_pict0076.jpgTym razem katecheta gimnazjum ks. Tomasz Radkowski skierował swoje słowo do młodzieży. Zacytował proroka Izajasza 40,30 z czytania : Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.” Wspomniał o pięknym świadectwie pewnej ciężko chorej osoby, gdy jako kleryk pełnił posługę duszpasterską w hospicjum. „Jak dobrze Jezu, że już przyszedłeś” - powtarzała pewna chora, widząc księdza z Komunią święta, zaś przy słowach „Oto Baranek Boży, płynęły jej łzy i prosiła Jezusa o siły, aby móc unieść cierpienie. Ksiądz Tomek znalazł fragment listu o. Ludwika, w którym przeczytał podobne słowa: „Cieszmy się, bo Jezus przychodzi do nas, aby nam pokazać, jak żyć”. Kiedy dzisiejsza reklama krzyczy, że to „Redbull doda ci skrzydeł’ musimy zapamiętać, że jego działanie będzie trwało tylko chwilę - kontynuował ks. Tomasz. To w Bogu obecnym w sakramentach mamy znaleźć ukojenie dla duszy, ale nie na chwilę. Katecheta życzył młodzieży mocnego uchwycenia się Boga, który do nas przychodzi . „Przylgnijmy do Boga, bo On doda nam skrzydeł” – tym pięknym i trafnym zdaniem zakończył swoje słowo katecheta gimnazjum.

 

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA LUDWIKA KIERASA.

n_pict0077.jpgNasz gość, który nigdy nie zawodzi i zawsze do nas przybywa, Ks. Proboszcz Ludwik Kieras oznajmił nam, iż w niedzielę dnia 7 grudnia 2008 był w towarzystwie Ojca Oblata w Koszalinie w Parafii pw. Św. Józefa Robotnika na niezwykłej uroczystości - osłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 65 rocznicy śmierci Ojca Ludwika Wrodarczyka. Uroczystości towarzyszył Korpus Wojska Polskiego i parafianie z Okopów, którzy pamiętali o. Ludwika z czasów swojego dzieciństwa, a obecnie zamieszkują w Koszalinie. To oni właśnie ufundowali tablicę.
Gość życzył młodzieży, aby czerpała moc i siłę wewnętrzną wzorując się na patronie, aby była silna Bogiem i wytrwała

 

 

DO KAROLINKI.

Zanim gimnazjalni artyści weszli na scenę, tradycyjnie uroczystości patronalne otwarła Pani wicedyrektor Weronika Sitarz, która przywitała całą społeczność gimnazjalną i zaproszonych gości. Został wprowadzony sztandar oraz odśpiewany szkolny hymn „Pieśń o Ojcu Ludwiku Wrodarczyku”. Nagle scena zamieniła się w pole uprawne. Młodzież w śląskich strojach ruszyła na wykopki, by w miłej atmosferze oddać się wspomnieniom. Tytułem tegorocznego przedstawienia stało się motto Updike: „Ludzie należeć mogą do nas tylko we wspomnieniach”. W przedstawieniu pokazałam tradycję radzionkowskich kopideł ( wykopków) w rodzinie Patrona o. Ludwika Wrodarczyka. Praca na polu należała do ich powinności codziennych. Ziemniaki były skarbem każdej rolniczej rodziny. Bardzo znamienne świadectwo, które umieściłam w scenariuszu, przekazała mi Pani Klara Tobor. Opowiedziała, iż rodzice tak kochali pole, że chodzili ze swymi dziećmi na spacer wzdłuż łanów zasianych zbóż, gdy kwitło zboże, ojciec rodziny głaskał je rękoma, a z radości przyszłego urodzaju nawet nieraz zapłakał. Zanim zasiał zboże, posadził kartofle, żegnał pole znakiem krzyża świętego. Z tegorocznych obchodów patronalnych płynie nauka dla wszystkich, że życie to ciągłe zmaganie się z tym, co każdemu z nas ono niesie. Zobaczyliśmy to na przykładzie scenki z życia Patrona i Jego rodziny.
W role członków rodziny wcielili się:
Ana: Anna Grysko z kl. I b, Rudik: Damian Lasok z kl. II b,  Justyna: Magdalena Rabsztyn z kl. I b, Marika: Marta Golus z kl. I e, Klara: Małgorzata Kamińska z kl. II b, Gertruda: Patrycja Gryboś z kl. II b, Helena Katarzyna Frej z kl. II b, Paweł: Karol Książek z kl. II a, Józik: Mateusz Strzelczyk z kl. II b. Rolę narratora pełniła Magdalena Glanc z kl. III e. 
Kochani uczniowie - jesteśmy z was dumni i ja, i Ci, którzy Was przygotowali i zaproszeni goście, a myślę, że pozostała część społeczności gimnazjum też. Wspaniale odegraliście swoje role, chór pięknie zaśpiewał. Wielkie dzięki!

PRZYJACIELE SZKOŁY

W tym roku zaszczytnym tytułem „Przyjaciel szkoły” zostały wyróżnione dwie osoby: Burmistrz miasta Radzionkowa, Pan Gabriel Tobor oraz przebywająca na emeryturze nauczycielka gimnazjum, Pani Eugenia Kobier. Ten zaszczytny tytuł został w obu przypadkach odebrany z nieukrywaną radością i wzruszeniem. Jak zapewniali obdarowani będzie to zobowiązanie do dalszego traktowania szkoły
jak przyjaciela.


n_pict0112.jpg

 

Pan Burmistrz skierował do zebranych swoje słowo i podziękował za możliwość uczestnictwa w corocznych obchodach patronalnych. Podkreślił również ogromne wartości wychowawcze płynące z kultywowania tradycji regionalnych oraz pamięci o Patronie.
Pani Eugenia Kobier przybyła z powodów osobistych w innym dniu. Z nieukrywanym wzruszeniem przyjęła tytuł, który - jak powiedziała - zobowiązuje.
Z okazji Dnia Patrona pan dyrektor wręczył panu Piotrowi Tyczce i wizytatorowi szkoły, pani Aleksandrze Dyla, okolicznościową publikację pod tytułem 8222;Prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza” zawierającą wspomnienia z rocznicowych obchodów Dnia Patrona szkoły.

 

SPOTKANIE W SZKOLNEJ IZBIE REGIONALNEJ

Pracownię Muzyki, która jest zarazem szkolną Izbą Regionalną zapełnili zaproszeni goście oraz grono pedagogiczne i młodzież, która wystąpiła w Karolince. Po obejrzeniu wystawy, nawiązującej do Dnia Patrona przy „kołocu” i kawie był czas na radosne wspomnienia i refleksje związane z uroczystym dniem. Przybyli: Ks. Proboszcz Ludwik Kieras, o. Alfons Glanc, Pan Piotr Tyczka, Pani Gertruda Wrodarczyk ( bratowa o. Ludwika) z synem Franciszkiem, pani Agata i Roman (siostrzeniec Patrona) Kierasowie, Pani Klara Tobor ( dalsza krewna, która ochrzcił o. Ludwik). Wszyscy złożyli swe pamiątkowe wpisy w kronice szkoły. Oto fragmenty wypowiedzi:

n_pict0140.jpg

 

O. A. Glanc: „Bardzo mile wspominam moje młode lata - patrząc na treść akademii - dbajmy i zawsze przypominajmy młodzieży lokalne zwyczaje, by nie zostały zapomniane”. Dziękuję za spotkanie i zaproszenie.”
Pani Gertruda Wrodarczyk z synem Franciszkiem dziękowała za „miłe chwile i łzy w oczach i wzruszenie”, Pani Klara Tobor pisze również o wzruszeniu i o osobistym przeżyciu. Życzyła organizatorom jeszcze wielu podobnych uroczystości. Pan Piotr Tyczka zapewnia, że „święto, obchodzone w tak pięknej formie zapadnie na długo w jego pamięci.” Pani Agata i Pan Roman Kierasowie wspominają również o pięknych chwilach mile przeżytych, które przybliżyły postać wujka.
List gratulacyjny wysłała również Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu, Pani Aleksandra Dyla.

 

Podziękowania.
Jest ich wiele. Jako autorka corocznych scenariuszy pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji. Przede wszystkim wielkie Bóg zapłać Dyrekcji, która nigdy nie stoi na przeszkodzie i jest otwarta na moje pomysły, dziękuję wspaniałej i utalentowanej młodzieży, która z wielkim zaangażowaniem i sercem podejmuje trud realizacji przedsięwzięcia. Wśród tej młodzieży jest chór szkolny i jego prowadząca Pani Weronika Sitarz, która jest równocześnie reżyserem przedstawienia i konsultantem tekstu scenariusza. Wasze pieśni śląskie chwytają za serce, zaś tradycyjne „chłopskie” stroje dodają Wam osobistego uroku. Dziękuję Pani Joannie Bojczyk za pomoc w przygotowaniu i Panu Jackowi Nowakowi za obsługę multimedialną Dnia Patrona. Dziękuję Pani Małgosi Ligoń, za dekorację, która co roku jest niepowtarzalna. Gdyby nie Dyrekcja „Karolinki” nasze przedstawienia nie miały by szansy istnienia. Wielkie dzięki mojej byłej i niezapomnianej uczennicy dyrektor C.K. Karolinki, Pani Justynie Konik oraz pracownikom Domu Kultury, którzy związani są z obsługą naszego przedstawienia. Dziękuję za udzielenie informacji o dawnych radzionkowskich tradycjach Pani Klarze i Janowi Toborom, Pani Agacie Kieras i Jej matce Gertrudzie Pietrydze, Pani Jadwidze Pietrydze oraz Andrzejowi Lubosowi.  Dziękuję księdzu Proboszczowi za koncelebrę, księdzu Tomkowi za uświetnienie Mszy bardzo pouczającym słowem, przybyłym gościom; zawsze obecnemu Ks. proboszczowi Ludwikowi, ks. Alfonsowi Glancowi ze Zgromadzenia Oblatów. Tak nas cieszy, gdy ktoś z Waszego Zgromadzenia jest z nami w tak uroczystym dniu. Dziękuję Panu Burmistrzowi za ciepłe słowa i radość z uczestnictwa a także za osobiste świadectwo, dziękuję Panu Dyrektorowi Piotrowi Tyczce oraz wam drodzy uczniowie Gimnazjum im. Ojca Ludwika za zaangażowanie, udział w uroczystościach w kościele i w Karolince. Wspomnę jeszcze o tych pracownikach szkoły, którzy zajęli się stroną gościnnego stołu, wymienię Panią Jadwigę Pietrygę i Panią Ksenię Roman i wszystkim tym, których być może nie wymieniłam.

Następne święto... za rok.
I znów za nami kolejne, siódme już patronalne święto... Nowe przeżycia, nowe doświadczenia, nowe emocje, a ...Ojciec Ludwik wciąż ten sam. Spogląda na społeczność gimnazjum ze swego portretu i tam z wysoka. Jak widzi naszą szkołę? Z pewnością ogarnia ją swym niebiańskim sercem i oręduje za nami u Boga. Jest w tej szkole od chwili nadania imienia Oblata przedziwna atmosfera...Każdy odczytuje ją na swój sposób

Maria Kielar-Czapla
Konsultacje i korekta: Weronika Sitarz

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.