Science in English

 

Od września  w naszym Gimnazjum ponownie pełną parą ruszyły zajęcia Science In English – nauki ścisłe w języku angielskim. W poprzednich edycjach otrzymaliśmy cenne dyplomy i certyfikaty – certyfikat innowacyjności we współpracy międzynarodowej oraz nauczaniu języków obcych – eTwinning czy Europejska Odznaka Językowa za innowacyjne działania w edukacji – European Language Label. Tak jak bywało to do tej pory zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, raz w sali multimedialnej, natomiast druga sesja odbywa się online.

 

Jak co roku i tym razem nie zabrakło młodych entuzjastów nauk ścisłych, którzy dodatkowo pragną pogłębić swoją wiedzę w języku angielskim. Z zapałem zabrali się do pracy i już trudzą się nad pierwszym zadaniem, którego wyniki zobaczymy już niedługo. Nadmienię tylko, że jest to konkurs międzynarodowy. Ciekawa forma Science In English – wykłady, wycieczki edukacyjne, eksperymenty, współpraca międzynarodowa, to tylko niektóre elementy, które pośród wspaniałej atmosfery sprawiają , że zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy do śledzenia naszej pracy zarówno na stronie naszego gimnazjum www.gimnazjum.radzionkow.pl, jak również na naszym blogu – współtworzonym przez uczniów – www.spiekarczyk.blogspot.com

 

Moja historia – historią sukcesu
Sylwia Piekarczyk –- LAUREATKĄ Konkursu
EDUinspiracje 2013

Jeden z najwybitniejszych dramaturgów starożytnej Grecji – Eurypides – powiedział,  że sukces jest wynikiem właściwej decyzji.
Każdego dnia dokonujemy wielu wyborów. Od tych najmniejszych – codziennych – po takie, których efektem może być złożenie wniosku i udział w programie edukacyjnym.  Decyzje te często mają ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie na płaszczyznach zawodowej i społecznej.

Konkurs EDUinspiracje 2013, zorganizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), ogłoszony został pod hasłem „Historie sukcesu – jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie?”
Celem konkursu było zapewnienie maksymalnego wykorzystania rezultatów i efektywnej promocji działań zarządzanych operacyjnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w latach 2007-2013 (programy „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz European Language Label, eTwinning).  Pokazywanie korzyści płynących z właściwego wykorzystania środków z Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poprzez promocję dobrych praktyk, projektów,  które odniosły sukces i zostały nagrodzone w konkursie.

Tak się szczęśliwie złożyło, że historia mojego udziału w programie  edukacyjnym została nagrodzona na arenie ogólnopolskiej – zostałam uhonorowana Tytułem  LAUREATA w kategorii indywidualnej – Wizyty Studyjne.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21 listopada w Warszawie.A oto historia mojego sukcesu:

 

Moje pasje, moje cele

W tym roku mija 10-ta rocznica rozpoczęcia mojej przygody z nauczaniem i zarazem uczeniem się. Właśnie tak, nauczyciel to przewodnik, który od swoich uczniów każdego dnia uczy się czegoś nowego.
Gdy rozpoczynałam studia na kierunku filologia angielska, marzyłam o zawodzie tłumacza, podróżach zagranicznych i wielkich korporacjach. Jak bardzo moje przyszłe życie zawodowe miało różnić się od marzeń, dowiedziałam się już niedługo,  gdy podjęłam pracę jako lektor języka angielskiego w jednej ze szkół językowych. Bardzo szybko zorientowałam się, że nauczanie to moja pasja.
W 2006 roku podjęłam pracę w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie. Szybko pojawiła się możliwość wyjazdu na pierwszą wizytę studyjną.
Udział w wizycie studyjnej był dla mnie niesamowitą okazją do tego, by poznać pasje innych nauczycieli , ale nade wszystko poznać system nauczania dwujęzycznego. Dlaczego? Myślę, iż była to odpowiedź na coraz większe aspiracje moich uczniów. Młodych, zdolnych, ciekawych świata ludzi, żyjących w dobie komputerów i internetu. Wizyta na Majorce w 2008 roku uzmysłowiła mi, że mimo licznych problemów, nauczanie dwujęzyczne jest możliwe i to od najmłodszych lat. Po powrocie z wizyty studyjnej, podzieliłam się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą z Gronem Pedagogicznym, a w głowie zaczął kiełkować pomysł na zajęcia dla gimnazjalistów rozwijające zarówno moje jak i ich zainteresowania i pasje.

Wyzwania

Zdecydowanie największą satysfakcję dało mi wcielanie w życie pomysłu, który pojawił się podczas wizyty studyjnej na Majorce oraz uśmiech i zaangażowanie dzieci, które zdecydowały się wziąć udział w pilotażowych zajęciach, nazwanych przeze mnie Science in English.
Jak to w życiu bywa, nie było łatwo rozpocząć zajęcia. Czasem to co nowe wydaje się zbyt trudne, skomplikowane, wymagające zbyt dużego zaangażowania wielu osób. Jednak mój upór i wytrwałość w dążeniu do celu sprawiły , że w 2010 roku rozpoczęły się zajęcia dodatkowe w szkole, w której pracuję - w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie. Są to zajęcia dla uczniów zdolnych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie języka angielskiego, przedmiotów ścisłych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych.
Z dumą i ZDECYDOWANIE muszę przyznać, że warto było podjąć się tego zadania i konsekwentnie je realizować. Warto poświęcić swój czas, energię, zaangażowanie i wysiłek na to, by móc zobaczyć efekty nauczania oraz wdzięczność uczestników kursu, ale i ich rodziców oraz całej społeczności gimnazjum wraz z Gronem Pedagogicznym i Dyrekcją. Dzięki zajęciom Science in English nasze gimnazjum stało się atrakcyjniejsze dla uczniów i z każdym rokiem coraz większa ilość młodzieży wyraża chęć udziału w niełatwych, aczkolwiek atrakcyjnych zajęciach dodatkowych.

Rezultaty mojego działania

O swojej pracy i jej efektach mogłam opowiedzieć na  seminarium podsumowującym wizyty studyjne w Salonikach w 2010 roku. Po tym spotkaniu wydana została przez CEDEFOP broszura, w której zajęcia wprowadzone przeze mnie, zostały opisane. O pracy mojej i moich uczniów dowiedzieli się również uczniowie, nauczyciele i edukatorzy z całej Polski, ponieważ  projekt został zgłoszony do konkursu  European Language Label w 2010 roku i został laureatem tegoż konkursu.
Ponadto, o swoich działaniach  na bieżąco informowaliśmy społeczność lokalną poprzez artykuły w lokalnych gazetach, aktualizacje na stronie internetowej gimnazjum oraz na stronie projektu, prowadzonej w języku angielskim.
W ramach projektu Science in English nawiązaliśmy współpracę eTwinning ze szkołą w Holandii,  co potwierdzają otrzymane przez szkołę stosowne certyfikaty. Ponadto szkoła nawiązała współpracę z Nauczycielskim Kolegium Języków  Obcych w Zabrzu, gdzie podczas Dni Kolegium mogłam przedstawić efekty swojej pracy, moją historię przygody z nauczaniem, swoje pasje, zainteresowania i możliwości korzystania z programów oferowanych przez FRSE przyszłym nauczycielom języków obcych.
Doświadczenie zdobyte podczas wizyty studyjnej sprawiło, że wprowadzenie projektu okazało się sukcesem, a efektami mojej pracy mogłam podzielić się z szerokim gronem związanym z edukacją.

Wpływ projektu na mnie i moje otoczenie

Realizacja projektu wywarła ogromny wpływ na mnie oraz moje otoczenie między innymi dlatego, że sama, jako nauczyciel języka obcego, mogłam podnieść swoje kwalifikacje zawodowe - merytoryczne i językowe, podczas licznych wyjazdów zagranicznych oferowanych przez programy FRSE. Ponadto, nauczyciele Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka zachęceni moimi doświadczeniami, również zdecydowali się na udział w wizytach studyjnych czy mobilnościach szkolnej kadry edukacyjnej. Realizując zajęcia projektowe nawiązałam szeroką, merytoryczną współpracę z nauczycielami przedmiotów ścisłych ( biologia, fizyka, chemia). Zajęcia w ramach projektu Science in English na stałe wpisały się w ofertę edukacyjną szkoły. Realizowane są za zgodą władz gminy Radzionków dwa razy w tygodniu i mają formę wykładów, zajęć interaktywnych oraz sesji online. Zainteresowanie zajęciami wśród uczniów jest z każdym rokiem większe, co sprawia, że decyzja o udziale w wizycie studyjnej na Majorce była doskonałym wyborem.

Więcej informacji na temat konkursu,  jego celów i zasad przyznawania nagród na stronie www.eduinspiracje.pl

Sylwia Piekarczyk – nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka
w Radzionkowie

SCIENCE IN ENGLISH -INNOVATIVE CLASSES AT GIMNAZJUM IM.O.L.WRODARCZYKA IN POLAND

EUROPEJSKI ZNAK JAKOSCI dla autorki, mgr Sylwii PIEKARCZYK i realizowanego przez nią PROJEKTU

Science in English is an outcome of a study visit organized by CEDEFOP in Mallorca in 2008. The classes began as a pedagogical experiment in September 2010 with an experimental group of students who learnt Science not in their mother tongue which is Polish but in English. Since September 2010 a new group of students’ll take part in the classes which are a pedagogical innovation now. The classes will be carried out twice a week for wider community of students from our school in an ICT classroom.

Science in English ;-)))))))))))))  -  Link 1

Science in English ;-)))))))))))))  -  Link 2

Sprawozdanie z realizacji zajęć  Science In English w roku szkolnym 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia Science In English prowadzone były jako innowacja pedagogiczna  i odniosły wiele  sukcesów na arenie lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej.

Zasady przeprowadzanych zajęć:

 • Zajęcia prowadzone były regularnie,  dwa razy w tygodniu (45 min ), dla jednej grupy 10 osobowej.
 • Podstawą realizacji zajęć był autorski program napisany przez nauczyciela wprowadzającego zajęcia.
 • Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim
 • Zajęcia były prowadzone online oraz w Sali informatycznej/ multimedialnej ze względu na konieczność użycia niezbędnego sprzętu np. komputer, projektor, rzutnik
 • Wszelkie materiały niezbędne do prowadzenia zajęć zostały przygotowane i  opracowane przez nauczyciela, łącznie z: konspektami zajęć, notatkami i ćwiczeniami dla uczniów, interaktywnymi ćwiczeniami, stworzeniem strony internetowej czy opisem przewidywanych eksperymentów
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia był moderatorem strony Internetowej  współprowadzonej przez uczniów ( linki powyżej),
 • Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zarówno językowe jak i informatyczne wraz z uczniami ze szkoły partnerskiej z Holandii, poprzez projekt e-Twinning

Cel innowacji wskazujący na poprawę jakości pracy szkoły/placówki

 • podniesienie umiejętności językowych uczestników zajęć czego rezultatem będą wyższe wyniki w ocenie semestralnej oraz końcoworocznej, jak również na egzaminie gimnazjalnym z języka obcego nowożytnego
 • zwiększenie płynności w wszystkich czterech dziedzinach nauki języka obcego : czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie
 • zwiększenie zainteresowania uczestników zajęć językami obcymi oraz nauką jako dziedziną pozwalającą szkole wypromowanie przyszłych specjalistów na wymagającym rynku pracy
 • wzbogacenie  oraz utrwalenie wiedzy z zakresu biologii, fizyki, chemii oraz geografii oraz umocnienie ocen z wymienionych wyżej przedmiotów w wykładanych w języku ojczystym
 • wprowadzenie, utrwalanie oraz aktywne używanie nowoczesnych technologii informacyjnych przez uczestników zajęć np. prowadzenie własnej strony internetowej, wykonywanie prezentacji multimedialnych , nagrywanie filmów oraz umieszczanie ich na stronie internetowej dla szerszego użycia oraz rozprzestrzeniania wyników swoich badań,, regularne korzystanie z Internetu jak
 • współpraca nauczycieli przedmiotów ścisłych z nauczycielem języka obcego prowadzącego zajęcia ‘Science in English’ wyłącznie w języku angielskim
 • uświadomienie uczestnikom zajęć potrzeby współpracy w grupie

Przewidywane efekty:

 • Wzrost umiejętności językowych uczestników zajęć
 • Lepsze wyniki semestralne i końcoworoczne z języka angielskiego, biologii, fizyki i chemii
 • Świadomość  potrzeby opanowania języka obcego w stopniu umożliwiającym  uczestnikowi  zajęć na późniejsze bycie świadomym członkiem społeczeństwa Europejskiego
 • Ciekawy i innowacyjny sposób prowadzenia zajęć przyciągnie w późniejszych latach większe grono zainteresowanych uczniów
 • Opracowanie i upowszechnienie materiałów dydaktycznych dla szerszego grona nauczycieli zainteresowanych wprowadzeniem innowacji i prowadzenie zajęć jako ciekawej alternatywy nauczania języka obcego
 • Uczestnicy zajęć uświadomią sobie potrzebę współpracy i współdziałania , niezbędnego na dzisiejszym rynku pracy

Osiągnięte rezultaty:

 • Lepsze oceny końcoworoczne z zakresu biologii, gdyż tego materiału najwięcej omówiono podczas zajęć
 • Opanowanie języka obcego na tyle by świadomie uczyć się materiału niezbędnego w przyszłości, w życiu zarówno zawodowym jak i osobistym
 • Opanowanie nowoczesnych technologii informacyjnych umożliwiające uczestnikom zajęć samodzielne tworzenie  np. bloga, czy prezentacji ppt oraz umieszczanie ich na stronach internetowych
 • Zauważenie potrzeby współpracy z innymi uczestnikami zajęć, tworzenie osobowości lidera grupy oraz dobre zarządzanie pracą innych
 • Wszyscy uczestnicy potwierdzili przydatność zajęć w dalszych latach nauki oraz w późniejszej pracy zawodowej
 • Opracowane przez nauczyciela prowadzącego materiały zostały upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej
 • Utworzona została strona internetowa tzw. blog którego współautorami są uczniowie biorący udział w zajęciach
 • Sukcesy:
 • Otrzymanie certyfikatów innowacyjności we współpracy międzynarodowej oraz w nauczaniu języków obcych i nowoczesnych technologii – e-Twinning promowanych prze Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (2011)
 • Otrzymanie Europejskiej Odznaki Językowej za innowacyjne działania w Edukacji (ELL) wręczanej przez Minister Edukacji Narodowej (2010)

Wnioski do pracy:

 • Zwiększyć ilość godzin przeznaczonych na zajęcia Science in English
 • Wprowadzić zajęcia nie tylko dla klas drugich, ale również dla pierwszych
 • Zebrać wszystkie materiały przygotowane przez nauczyciela prowadzącego i wydać/ wydrukować zestaw materiałów , tak aby inni nauczyciele mogli korzystać  z materiałów
 • Upowszechnić materiały w Internecie, zorganizować szkolenie dla nauczycieli z innych szkół
 • Zintensyfikować i zwiększyć aktywność uczniów w tworzeniu strony internetowej

Uczniowie uczestniczący w Innowacji Pedagogicznej w roku szkolnym 2010-2011:

Pyka Mateusz - kl. II b
Kurzok Marta - kl. III a
Pachulska Agata - kl. III a
Tobor Dominika - kl. III a
Janik Magda - kl. III b
Szolke Patrycja - kl. III b
Purgoł Patrycja - kl. III c
Banek Joanna - kl. III d
Kapica Dominika - kl. III d


Opracowała Sylwia Piekarczyk

 

Od września 2013r. zajęcia SCIENCE IN ENGLISH będą kontynuowane przez mgr Sylwię Piekarczyk z zainteresowanymi uczniami klas II i III, chcącymi poszerzyć swoje umiejętności językowe z języka angielskiego.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

BIP

logo BIP

Polski Portal Edukacyjny
Polski Portal Edukacyjny

Nasz FacebookFACEBOOK

Nasze Miasto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.